Utskriftsdato (15.4.2024)

Medisinsk behandling ved kreft i svelg

Cellegiftbehandling ble tidligere kun brukt som lindrende behandling ved sykdom med tilbakefall.  På bakgrunn av dårlige resultater med standard behandling av avansert sykdom lokalt og regionalt, ved stadium III og IV, har man de seneste tiår innlemmet cellegiftbehandlingen i behandlingsstrategien.

Cellegiftbehandling har vært gitt før, samtidig og etter standard behandling. Av disse strategier er det særlig samtidig cellegiftbehandling som har vist overlevelsesgevinst. Det gis nå rutinemessig ukentlig cisplatin samtidig med strålebehandling hos pasienter yngre enn 70 år med øre-nese- halskreft i stadium III og IV.

Cellegift gis fortsatt ved tilbakefall, når kirurgi og stråling ikke er aktuelt. Avhengig av pasientens allmenntilstand gis regimer med enten ett eller flere typer cellegift samtidig.