Symptomer ved kreft i svelg

Nesesvelg

Ensidig serøs ørebetennelse og nedsatt hørsel forekommer. 

Svulst i nesesvelg kan føre til forsnevring i nesen. 

Spredning til halsen er ofte første symptom. 80 % av pasientene har spredning til lymfeknuter på hals ved diagnosetidspunktet. 

Andre tilstander, som blant annet polypper og godartede svulster (sjelden), kan gi lignende symptomer som ved kreft i nesesvelg. Forstørret falsk mandel og forstørrede lymfeknuter på halsen av annen årsak, kan også forveksles med kreft i nesesvelget. 

Munn- og strupesvelg

Symptomene kan være sår hals på en side, svelgebesvær, mye slim og svært dårlig lukt fra munnen. Pasienten kan også oppleve fremmedlegemefølelse og smerter som stråler ut til øret. Symptomer kommer sjelden før i senere stadier, og diagnosen stilles derfor ofte sent.

Det er ikke uvanlig med spredning til lymfeknuter på hals ved diagnosetidspunktet.

Andre tilstander, som blant annet betennelsestilstander og godartede svulster (sjelden), kan gi lignende symptomer som ved kreft i munn- og strupesvelg. Forstørret halsmandel, utposning i strupedel, følelse av fremmedlegeme i halsen, nervesmerter og små lammelser kan også forveksles med kreft i munn- og strupesvelget.