Utskriftsdato (13.7.2024)

Overlevelse ved kreft i svelg

Pasienter med tidlige stadier (T1–T2, N0) av plateepitelkarsinomer har relativt god prognose. Langtidsoverlevelse reduseres ved lokalt avansert sykdom (T3–T4), og når det foreligger spredning til lymfeknuter på halsen.

Ved spredning til lymfeknuter på hals, halveres overlevelsen i forhold til likt tumorstadium uten spredning. Økende antall lymfeknuter på halsen med spredning gir også økt risiko for fjernspredning.

Prognosen ved lokalt og regionalt tilbakefall er 20 % overlevelse etter fem år. Cirka 5–10 % vil utvikle fjernspredning senere i sykdomsforløpet.

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i svelg, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret