På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Årsaker til kreft i svelg

Nesesvelg

Årsaken til kreft i nesesvelget skyldes flere faktorer og Epstein-Barr virus (EBV) har en medvirkende årsak.

Mennesker bosatt i Sør-Øst Asia, spesielt i syd Kina og Hong Kong, er disponert for kreft i nesesvelget. Svulstene som er lite differensierte plateepitelkarsinomer, er meget aggressive og har på diagnosetidspunktet ofte både regional spredning og fjernspredning.

Munn- og strupesvelg

Tobakk og alkohol er den viktigste årsaken og har sannsynligvis en samvirkende effekt.

Kreft i munn og strupesvelg kan også skyldes infeksjon med HPV (Humant papillomavirus)

Det er ingen holdepunkter for familiær risiko for plateepitelkarsinomer.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil