Utskriftsdato (24.9.2022)

Kirurgisk fjerning av lymfeknuter på halsen

Fjerning av lymfeknuter på halsen gjøres ved spredning eller ved stor sannsynlighet for spredning til disse halskjertlene. Målet med inngrepet er å fjerne påvist kreftsykdom.

Det er hensiktsmessig å dele halsen inn i 6 regioner på hver side, for nøyere å kunne angi hvilke deler av halsen man finner sykdom og ønsker å operere.

Ulike varianter av operasjonen

  • Ved radikal fjerning av lymfeknuter på halsen skjæres kjertlene i region 1 til 5  bort. Man tar med den indre halsvenen, hjernenerve XI og den skrå halsmuskel.
  • Ved begrenset fjerning av lymfeknuter på halsen, bevares en eller flere strukturer (halsvene, hjernenerve, halsmuskel).
  • Ved utvelgende fjerning av lymfeknuter på halsen fjernes lymfekjertler innen en eller flere regioner.
  • Planlagt fjerning av lymfeknuter på halsen er ikke innarbeidet som rutine i Norge, men er så langt man vet resultatmessig likeverdig med strålebehandling.

Når det er mulig fjernes primærsvulst og lymfeknuter i samme seanse.

Beskrivelse av inngrepet

Fjerning av lymfeknuter på halsen utføres i narkose. Pasienten ligger i ryggleie. Hodet vendes til siden og pute legges under nakken for å få god strekk på halsen. Intubasjon legges i motsatt munnvik i forhold til operasjonsside. Operasjonssnittet tilpasses spredningsmønster og primærsvulstens beliggenhet. Aktuelle lymfeknuter fjernes. Det legges inn dren og såret lukkes.

Dren fjernes når døgnmengden er under 20 ml. 

Infeksjon, blodansamling i vevet og lekkasje av lymfevæske på venstre side kan oppstå etter operasjon. Hvis halsfeltet er bestrålt kan vevsdød i hud eller muskel opptre. Nerveskader kan forekomme. Hyppigst er utfall med muskelsvakhet av hjernenerve XI.  Det er og viktig å være oppmerksom på lymfødem og at blodopphopning i vener i ansiktet og på halsen kan være en komplikasjon. Noen pasienter opplever stivhet, nedsatt bevegelighet og smerter i skulder.

Oncolex, et oppslagsverk skrevet for helsepersonell, viser en autentisk operasjon av begrenset kirurgisk fjerning av lymfeknuter på halsen. Klikk her hvis du vil se video