Medisinsk behandling ved kreft i strupehode

Cellegiftbehandling ble tidligere kun brukt som lindrende behandling ved tilbakefall. På bakgrunn av dårlige resultater med standard behandling av lokal og regional avansert sykdom (stadium III og IV), har man de seneste tiår innlemmet cellegift i behandlingsstrategien.

Cellegift har vært gitt i forkant, samtidig og etter standard behandling. Av disse strategier er det særlig samtidig behandling som har vist overlevelsesgevinst. I overensstemmelse med dette, gis nå rutinemessig ukentlig cisplatin samtidig med strålebehandling hos pasienter yngre enn 70 år med øre- nese- og halskreft, stadium III og IV.

Ved avansert kreft i strupehodet gis cellegift i forkant av hovedbehandling for bevaring av strupehodet. Til dette brukes en kombinasjon av cisplatin og 5-FU. Cellegiftbehandling kan også gis i forkant av standardbehandling for rask symptomlindring når luft- og matveier er truet.

Cellegiftbehandling gis fortsatt ved tilbakefall, når kirurgi og stråling ikke er aktuelt. Avhengig av pasientens allmenntilstand gis regimer med enten ett eller flere stoff samtidig.