Utskriftsdato (14.6.2024)

Årsaker til kreft i strupehode

  • Tobakk og alkohol er de viktigste årsakene og har sannsynligvis en samvirkende effekt.
  • HVP (Humant papillomavirus)
  • Yrkeseksposisjoner for blant annet nikkel  

Det er ingen holdepunkter for familiær risiko for plateepitelkarsinomer i strupen.