Utredning ved kreft i spyttkjertler

Ved utredning av kreft i spyttkjertler må pasienten gjennomgå kliniske undersøkelser, bildediagnostiske undersøkelser og vevsprøvetaking. Hensikten med de ulike undersøkelsene er å anslå svulstens celletype, utbredelse og eventuell forekomst av spredning for å kunne bestemme videre behandling.

Klinisk undersøkelse

Praktisk medisinsk undersøkelse der legen ser på, lytter på, kjenner på og snakker med pasienten.

Eventuelt tas blodprøver for å kartlegge lever- og nyrefunksjon.

Hvis det er mistanke om at svulsten er ondartet skal pasienten umiddelbart henvises til spesialist i øre-nese-halssykdommer. Ved behov vurderes pasienten av andre spesialister, lungelege, hjertespesialist og kjevekirurg/spesialist i tann- kjeve- og munnhulesykdommer for å avgjøre om det er mulig å operere. 

Bildediagnostikk

  • CT toraks
  • CT/MR av modersvulstområdet og hals. Disse undersøkelsene gir oversikt over modersvulst og spredning, og er nødvendig for å bedømme omfang av kirurgiske inngrep og utforming av strålefelt. 
  • Eventuelt røntgen av kjeveskjelett og alle tenner samtidig (ortopantomografi)

Celle- og vevsprøvetaking

Diagnosen stilles først og fremst med celleprøve med finnål av modersvulsten, eventuelt veiledet ved ultralyd. Man unngår så langt som mulig åpen kirurgi av spyttkjertelsvulster.

I de fleste tilfeller er svulsten godartet og av typen pleomorft adenom

Analyse av celle- og vevsprøver

Celle- og vevsprøver sendes til histologisk/cytologisk analyse. Analysene kan være avgjørende for hvilken behandling pasienten får. 

Spyttkjertelkreft forekommer sjeldent. Det finnes cirka 24 ulike typer. Disse kan være vanskelig å diagnostisere cytologisk og histologisk. Det kreves lang erfaring i dette feltet for å riktig klassifisere de ulike krefttypene i spyttkjertler.