På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Lindrende strålebehandling i hode- og halsregionen

Lindrende strålebehandling gis ved langtkommen kreftsykdom i hode- og halsregionen, og er også aktuell ved spredning med symptomer. I noen tilfeller virker behandlingen livsforlengende.

Normalvev har større evne til reparasjon mellom de enkelte behandlinger sammenlignet med tumorvev. Strålebehandling gis derfor i én eller få høye doser med god effekt og lite bivirkninger. På den måten gir man høy total dose mot tumorvevet og likevel begrenser skaden på friskt vev.

Det er svært viktig at de akutte bivirkningene er lite uttalte og av kort varighet.

Forberedelser

Maske for fiksering ved strålebehandling av kreft i hode og halsregion.

Det bestrålte volum bør begrenses til et absolutt minimum. Det krever gjerne CT doseplanlagt behandling.

Området som skal bestråles skal ha samme posisjon ved hver behandling. Derfor lages en individuelt tilpasset maske for hode og hals. Dette kalles fiksering. CT-undersøkelse gjøres mens pasienten har masken på. Strålefeltet innstilles basert på CT-bilder av området.

Bilder til planlegging tas på simulatorenheten. Det er viktig at pasienten ikke har smerter eller er urolig slik at hun/han klarer å ligge stille på ryggen den tiden som er nødvendig (20-30 minutter). Eventuelt gis smertestillende og/eller beroligende medikamenter. Undersøkelsesbordet er flatt med kun en tynn madrass. Pasienten får en standardisert pute under knærne og stor pute under hodet.

Inntegning, utarbeidelse av strålefelt, nødvendige justeringer og overføring av data og bilder til behandlingsapparatet tar vanligvis cirka 1 uke.

Målvolum

Skisse over hvordan strålefeltet planlegges:

Gjennomføring

Strålebehandlingapparat (lineær aksellerator)

Stråledose ved hver behandling og total dose vil være avhengig av om pasienten har fått bestråling mot samme området tidligere.

Sitter problemet lokoregionalt, for eksempel et tilbakefall, vil man kunne forsøke med 20 behandlinger à 1,5 Gy, 10 behandlinger per uke.

Dersom tumor minsker og pasienten tåler behandlingen kan man forsøke ytterligere en serie med samme behandling etter 14 dager. Spredning med symptomer utenfor hode og halsregionen, for eksempel smertefull spredning til skjelett, kan behandles med enkeltbehandling eventuelt 10 behandlinger à 3 Gy.

Oppfølging

De fleste bivirkningene som kan oppstå under behandlingen skyldes at friske organer ligger i strålefeltet. Dosenivåene som brukes til ren symptomlindring er imidlertid holdt lave for at risikoen for akutte bivirkninger skal være minst mulig.

God oppfølging er viktig for å oppnå tilfredsstillende lindring av symptomer.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil