Utskriftsdato (29.5.2023)

Behandling ved kreft i spyttkjertler

Målet med behandling ved kreft i spyttkjertler er å etablere kontroll over sykdommen, forhindre plager av svulstveksten og forebygge tilbakefall.

Behandlingen må ta sikte på best mulig funksjon og et godt kosmetisk resultat.

De fleste pasienter behandles med en kombinasjon av kirurgi og strålebehandling. Cellegiftbehandling gis i dag kun som lindrende behandling.

Det er ingen aldersbegrensning når det gjelder behandling, men det kreves at pasienten er i god fysisk og mental form .