EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (29.5.2023)

KREFT I NESE OG BIHULER

Kreft i nese og bihuler er sjelden og sykdommen gir få symptomer i starten. Krefftypen rammer oftest mennesker fra 50 år og oppover. Behandlingen av kreft i nese og bilhuler er gjerne en kombinasjon av kirurgi og strålebehandling.

Nese og bihuler omfatter slimhinner i de øvre luftveier. Nesehulen består av to halvdeler med en neseskillevegg (septum). I sideveggene (laterale nesevegg) er det tre benete utvekster, øvre, midtre og nedre nesemusling (concha nasalis). De to bakre nesetraktene munner ut i svelget. Ved å puste gjennom nesen vil innåndingsluften fuktes, varmes og til dels renses for støv

illustrasjon Kreftlex, Kreft i nese og bihuler. Jostein Eikanger

Bihulene omfatter fire par slimhinnekledde hulrom i kraniet som står i åpen forbindelse med nesehulen. Bihulene har muligens betydning som resonansrom for stemmen, men for øvrig er deres funksjon usikker.

Bihulene ligger:

  • i pannebenet (sinus frontalis)
  • øverst i nesehulen og består av flere små hulrom (sinus ethmoidales)
  • i overkjevebenet (sinus maxillaris)
  • like foran hypofysen (sinus sphenoidalis)

Kreft i nese og bihuler

Plateepitelkarsinom utgjør hovedgruppen av kreft i nese og bihuler. I tillegg forekommer ulike typer adeonokarsinomer, sarkomer og andre svulstformer.

Behandling av kreft i nese og bihuler og følgetilstand av behandling kan få store konsekvenser for pasientens talefunksjon og utseende. Hvor omfattende forandringene blir, avhenger av tumors lokalisasjon og stadium.
For å redusere de belastningene dette kan føre til for pasienten, er det viktig med grundig informasjon og oppfølging .

Forekomst

I 2020 ble det registrert 49 tilfeller av kreft i nese og bihuler, 30 menn og 19 kvinner fikk denne diagnosen.

Gjennomsnittsalderen for alle lokalisasjoner i hode-halsregionen er omtrent 64 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i nese og bihuler, 2016–2020
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av kreft i nese og bihuler, 1961–2020.
Kilde: Kreftregisteret