Utskriftsdato (15.6.2024)

Kirurgisk behandling ved kreft i nese og bihuler

Kirurgi kan være tilstrekkelig ved små svulster. Ved større svulster får pasienten som regel kombinert kirurgi og strålebehandling.

Kirurgisk behandling av kreft i nese og bihuler kan få store konsekvenser for pasientens talefunksjon og utseende. Omfanget at av operasjonen og hvor omfattende forandringene blir, avhenger av svulstens beliggenhet og utbredelse.

Svulster øverst i nesehulen (ethmoidalregionen) fjernes kirurgisk ved hjelp av en kombinert tilgang via ansikt og kranie. Slike kombinerte inngrep har bedret prognosen for denne typen svulster betraktelig.

Bildeeksempler