Stadier og spredningsmønster ved kreft i nese og bihuler

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette epiteliale svulster i nese og bihuler. Klassifiseringen viser hvor utbredt sykdommen er på det tidspunkt den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning. 

Bildeserie av bihule i overkjevebenet

T-klassifikasjon

T-klassifikasjon representerer omfanget av primærsvulsten.

Bihule i overkjevebenet 

 • T1 - svulsten er begrenset til slimhinne (mukosa), uten noe infiltrasjon i ben.
 • T2 – svulsten forårsaker innvekst av ben, samtidig som den kan strekke seg til den harde gommen og/eller midtre vegg av kjevehulen.
 • T3 – svulsten omfatter en av følgende; ben i bakre vegg av kjevehulen, vev i underhuden, gulvet i øyehulen og bihuler øverst i nesehulen.
 • T4 – svulsten omfatter en av følgende; øyehule, bihuler og midtre skallegrop. 

Nesehulen og bihulene øverst i nesehulen

 • T1 – svulsten er begrenset til ett sted i nesehulen eller bihuler øverst i nesehulen med eller uten innvekst i ben.
 • T2 – svulsten omfatter to lokalisasjoner i nærliggende område inne i nasoethmoidal-komplekset, med eller uten innvekst i ben.
 • T3 – svulsten omfatter midtre vegg i kjevehulen, gulvet i øyehulen, bihulen i overkjevebeinet, gane eller silbensplaten.
 • T4a – svulsten omfatter en av følgende; fremre del av øyehulen, huden på nesen eller kinnet.
 • T4b – svulsten omfatter en av følgende; øyehulen, den harde hjernehinnen, hjernen, midtre skallegrop, nerver i kraniet.

Ved omfattende svulster er det ofte vanskelig å definere eksakt utgangspunkt.

N-klassifikasjon

N- klassifikasjon representerer spredning til nærliggende (regionale) lymfeknuter på halsen målt i største diameter.

 • N0 – ingen spredning til nærliggende lymfeknuter
 • N1 – spredning til lymfeknuter på samme side ≤ 3 cm
 • N2
  • a – spredning til lymfeknute på samme side > 3 cm ≤ 6 cm
  • b – spredning til flere lymfeknuter på samme side ≤ 6 cm
  • c – spredning til lymfeknuter på begge sider eller på motsatt side av svulsten ≤ 6 cm
 • N3 – lymfeknutemetastaser > 6 cm

M-klassifikasjon

M-klassifikasjon representerer fjernspredning

 • M0 – ingen fjernspredning
 • M1 – fjernspredning
TNM-klassifikasjon

Spredningsveier

Svulsten vokser ofte tidlig inn i ben/brusk. Spredningen styres av anatomien, og hver anatomiske lokalisasjon har sitt lokale spredningsmønster.

Fjernspredning forekommer sjelden, men i de tilfellene det oppstår er lunger vanligste lokalisasjon. Det er som regel kontraindikasjon for behandling. 

Spredning via lymfeåresystemet er uvanlig på diagnosetidspunktet (under 10 %).