På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved kreft i nese og bihuler

Pasienter med tidlige stadier (T1–T2, N0) av plateepitelkarsinomer i nese og bihuler har en relativt god prognose, men forekommer sjeldent. Langtidsoverlevelsen reduseres ved lokalt avansert sykdom (T3–T4), samt når det foreligger spredning til lymfeknuter på halsen.

Ved spredning til lymfeknuter på hals, halveres overlevelsen i forhold til likt tumorstadium uten spredning. Økende antall lymfeknuter på halsen med spredning gir også økt risiko for fjernspredning. 

Stadfestet fjernspredning utelukker som regel helbredende behandling med de behandlingsalternativer som er til rådighet per i dag. Prognosen ved lokalt og regionalt tilbakefall er 20 % overlevelse etter fem år.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i nese og bihuler, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020. 
Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil