Brakyterapi ved munnhulekreft

Spørsmål om brakyterapi ved kreft i munnhulen

Ved brakyterapi bringes en eller flere radioaktive (iridium) kilder tett inntil eller inn i svulsten. For å sikre bestråling av eventuell mikroskopisk kreft utenfor svulsten, gis brakyterapi alltid kombinert med utvendig strålebehandling. Behandlingen gis som boost av kreft i munngulv og tunge/tungerot.

Formålet er å fjerne svulsten eller fjerne restsvulst hvis behandlingen gis etter et operativt inngrep.

Fordeler sammenliknet med utvendig strålebehandling:

  • Problem med at pasienten må fikseres for å ligge i samme posisjon ved hver behandling, samt organbevegelse elimineres.
  • Tillater økt dosering til målvolumet og derved mulig økt mulighet for helbredelse
  • Kortere behandlingstid
  • Sparer normalvevstrukturer

Ulemper ved brakyterapi:

  • Behandlingen krever narkose

Forberedelser

Pasienten vurderes av indremedisiner  og narkoselege med hensyn til om pasienten vil tåle behandlingen.

Pasienten får narkose og må derfor faste.

Innleggelse av plastkateter

Oncolex, et oppslagsverk skrevet for helsepersonell, viser en autentisk operasjon av innlegging av plastkatetre på halsen. Klikk her hvis du vil se video  

I narkose legges det fire parallelle guidenåler med lik avtand med risikoområdet sentralt plassert i rektangelet som dannes.

Dernest erstattes guidenålene med plastkatetre for etterladning. Endestykkene på plastkatetrene virker som stoppere på tungens overside. Under haken festes plastslangene med "knapper".

Etterpå tas CT med 1 mm tykke snitt. Man tegner inn måvolumet som stort sett befinner seg innenfor katetrene.

Deretter lages en doseplan .

Gjennomføring

Det gis 2,5 Gy x 6 med 2 fraksjoner daglig. Totaldosen varierer fra pasient til pasient.

Etter siste behandling klippes slangene på utsiden av hud og fjernes fra tungen fra munnhuleside.

Oppfølging

Bivirkninger når en topp fra 7 til 14 dager etter siste behandling.

Bivirkninger kan være kraftige som ved utvendig strålebehandling, men de er mindre utbredt fordi strålefeltet er mindre.