Brakyterapi ved munnhulekreft

Spørsmål om brakyterapi ved kreft i munnhulen

Ved brakyterapi bringes en eller flere radioaktive (iridium) kilder tett inntil eller inn i svulsten. For å sikre bestråling av eventuell mikroskopisk kreft utenfor svulsten, gis brakyterapi alltid kombinert med utvendig strålebehandling. Behandlingen gis som boost av kreft i munngulv og tunge/tungerot.

Formålet er å fjerne svulsten eller fjerne restsvulst hvis behandlingen gis etter et operativt inngrep.

Fordeler sammenliknet med utvendig strålebehandling:

  • Problem med at pasienten må fikseres for å ligge i samme posisjon ved hver behandling, samt organbevegelse elimineres.
  • Tillater økt dosering til målvolumet og derved mulig økt mulighet for helbredelse
  • Kortere behandlingstid
  • Sparer normalvevstrukturer

Ulemper ved brakyterapi:

  • Behandlingen krever narkose

Forberedelser

Pasienten vurderes av indremedisiner  og narkoselege med hensyn til om pasienten vil tåle behandlingen.

Pasienten får narkose og må derfor faste.

Innleggelse av plastkateter

I narkose legges det fire parallelle guidenåler med lik avtand med risikoområdet sentralt plassert i rektangelet som dannes.

Dernest erstattes guidenålene med plastkatetre for etterladning. Endestykkene på plastkatetrene virker som stoppere på tungens overside. Under haken festes plastslangene med "knapper".

Etterpå tas CT med 1 mm tykke snitt. Man tegner inn måvolumet som stort sett befinner seg innenfor katetrene.

Deretter lages en doseplan .

Her kan du se en video som viser innlegging av plastkatetre på halsen. Videoen er laget for helsepersonell og viser et autentisk inngrep. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video

Gjennomføring

Det gis 2,5 Gy x 6 med 2 fraksjoner daglig. Totaldosen varierer fra pasient til pasient.

Etter siste behandling klippes slangene på utsiden av hud og fjernes fra tungen fra munnhuleside.

Oppfølging

Bivirkninger når en topp fra 7 til 14 dager etter siste behandling.

Bivirkninger kan være kraftige som ved utvendig strålebehandling, men de er mindre utbredt fordi strålefeltet er mindre.