Kirurgisk fjerning av del av underkjeve med rekonstruksjon

Ved modersvulst som har oppstått i eller vokst inn i underkjeven kan deler av denne måtte fjernes. I slike tilfeller kan det være aktuelt å gjennoppbygge (rekonstruere) underkjeven ved hjelp av ben med blodkar. Leggbenet er godt egnet til dette. Hoftekam er et annet alternativ. Stråleskadet underkjeve kan også være grunnlag for denne type kirurgi.

Målet med inngrepet er å gjøre pasienten fri for svulstvev uten for alvorlige følgetilstander med hensyn til spising, drikking, tale og utseende.

Pasientens almentilstand, blodkarstatus, alder og andre sykdommer kan fort tale i mot at dette inngrepet gjennomføres.

Røntgenbilde av graft fra leggbenet som fikseres med metallskinne.

Beskrivelse av inngrepet

For å forebygge infeksjon gis antibiotika før operasjonen. Det gis også kortison (Decadron®, Fortecortin®).

Fjerning av del av underkjeve med rekonstruksjon gjøres i narkose og pasienten ligger i ryggleie. Omfanget av inngrepet avgjøres av sykdommen. Leppen spaltes i midtlinjen. Av og til må halve underkjeven fjernes. Lymfeknuter på halsen fjernes alltid på samme side.

Det legges så et operasjonsnitt på siden av leggen. Benet tømmes for blod, operasjonen gjøres ved blodtomhet. Leggben med blodkar identifiseres og passende del av knokkelen skjæres ut.

Transplantatet fra leggen tilpasses underkjeven og festes med plater på hver side. Blodkar på transplantatet syes til blodkar på halsen. Bløtdelene over graftet  lukkes enten primært med slimhinne, eller dekkes med fullhud fra graftet, eventuelt med delhud på muskel/bløtdeler.

Operasjonen utføres av et team bestående av kjevekirurg, håndkirurg og øre-nese-halskirurg.

Etter operasjonen overvåkes graftet med dopplerkontroll. Dette er en ultralydundersøkelse som benyttes for blant annet å måle blodstrømmens hastighet og derved observere blodsirkulasjonen i graftet. Eventuelt benyttes laser måleapparat (laserprobe). Blodfortynnende medikamenter gis for å forebygge blodpropp og antibiotika gis for å forebygge infeksjoner. Pasienten får også kortison etter operasjonen.

Foten bør holdes høyt et par dager. Pasienten kan drikke vann fra første dag etter operasjonen. Den første tiden får pasienten flytende kost, skal ikke tygge. Rehabilitering av tannstatus er en vesentlig del av behandlingen. Eventuelt implantater etter cirka et år etter hyperbaroksygenbehandling i Bergen .

Hyppige kontroller første år hos øre-nese- halslege og kjevekirurg.Pasienten følges opp i 3 år.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av del av underkjeve med rekonstruksjon. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video