Metotreksat lavdosekur

Denne kuren består av cellegiften metotreksat. Den gis blant annet ved trofoblastsykdom.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Lev så normalt som mulig. Ingen spesielle forberedelser er nødvendig. 

Hvordan foregår behandlingen?

Det tas blodprøver før hver kur. Ta blodprøver på sykehusets laboratorier før du møter til angitt tid og sted i innkallelsen. Du får samtale med lege og sykepleier. Legen vurderer blodprøvene og din allmenntilstand før kuren bestilles. Det må påberegnes noe ventetid.

Kuren gis som en injeksjon i den store setemuskulaturen (intramuskulært).

Gjør det vondt?

Stikk fra blodprøve og injeksjon kan medføre kortvarig ubehag. Ellers er ikke behandlingen forbundet med smerter.

Hvor lenge varer behandlingen?

Selve injeksjonen tar bare noen få minutter.

Én kur går over 4 dager; dag 1-4.

Hva skjer etterpå?

Etter at injeksjonen er satt kan du reise hjem.

Ny kur hver 12. dag. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt av legen.

Må jeg ta medisiner?

Ja, du vil få med deg noen tabletter (kalsiumfolinat) hjem som du skal ta henholdsvis 8 og 14 timer etter siste injeksjon ved hver kur. Kalsiumfolinat reduserer den skadelige effekten metotreksat har på normale celler.

Bivirkninger og komplikasjoner

Bivirkninger og komplikasjoner kan forekomme i ulik grad. Det er viktig at du gir beskjed til lege eller sykepleier dersom noe plager deg slik at vi sammen finner beste løsning for deg.

Hud og slimhinner

Kuren kan føre til tørre og såre slimhinner i munn og svelg. Dette kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer, munnhulebetennelse (stomatitt) og sopp (mukositt). Plagene oppstår oftest den første uken etter kur og kan for noen vare gjennom hele behandlingsperioden. God munnhygiene og bruk av fluorskyll kan forebygge disse plagene. Slimhinnene i øynene, nesen og skjeden kan også bli tørre og såre.

Hårtap

Kuren kan gjøre deg tynnere i håret på hodet. De færreste mister håret helt. Noen få måneder etter avsluttet behandling kommer håret tilbake. Du får støtte til parykk/hodeplagg dersom du ønsker det.

Skal jeg til kontroll eller følges opp på noen måte?

Ja, du skal følges opp med blodprøver ukentlig i 3 måneder, annenhver uke de neste 3 måneder, månedlig de neste 6-12 månedene og hver tredje måned det neste året. Blodprøvene kan tas på lokalsykehus eller hos fastlege. Du innkalles til polikliniske kontroller eller blir tilringt dersom du har lang reisevei. Oppfølgingen avsluttes etter to år dersom alt er normalt.

Faresignaler

Cellegift kan redusere benmargens produksjon av røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Dette kan føre til lav blodprosent, redusert immunforsvar og/eller nese- og hudblødninger. Vi anbefaler å unngå nærkontakt med mennesker med kjent infeksjonssykdom.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (uansett tid på døgnet) og informer om at du får cellegiftbehandling dersom du opplever:

  • En enkelt temperaturmåling ≥ 38,3 °C
  • Vedvarende temperatur ≥ 38,0 °C i mer enn en time
  • Frostanfall (uvilkårlige muskelsammentrekninger)
  • Spontane nese- eller hudblødninger. Småblødninger som skyldes såre slimhinner i nesen er ikke farlig.
  • Andre infeksjonstegn, for eksempel utslett/kløe, kraftig redusert allmenntilstand, endret mental funksjon.
  • Tilstreb så korrekt måling av kroppstemperatur som mulig. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.

Ofte stilte spørsmål 

Graviditet 

Vi anbefaler at du bruker sikker prevensjon under og minst 6 måneder etter avsluttet behandling. Dersom du skulle bli  gravid i denne perioden skal du følges opp ekstra nøye med blant annet tidlig ultralyd.