Daktinomycinkur

Denne kuren består av cellegiften daktinomycin. Den gis blant annet ved trofoblastsykdom.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Lev så normalt som mulig. Du må ta kur-medisiner som angitt på resept/eget skriv.

Du må få innlagt en veneport (VAP) slik at vi har god tilgang til din blodbane. Dette blir du henvist til. 

Hvorfor foregår behandlingen?

Det tas blodprøver før hver kur. Ta blodprøver på sykehusets laboratorier før du møter til angitt tid og sted i innkallelsen. Du  får samtale med lege og sykepleier. Legen vurderer blodprøvene og din allmenntilstand før kuren bestilles. Det må  påberegnes noe ventetid mens apoteket klargjør kuren.

Kuren gis direkte inn i blodet (intravenøst) gjennom VAP-en du har fått innlagt. Det brukes en dråpetellemaskin som sørger  for at riktig mengde væske gis på riktig tid. Du kan være i aktivitet, spise og drikke dersom du ikke har fått beskjed om noe  annet.

Gjør det vondt?

Stikk fra blodprøve og VAP-nål kan medføre kortvarig ubehag. Ellers er ikke behandlingen forbundet med smerter.

Hvor lenge varer behandlingen?

Én kur går over 4 dager; dag 1–4. Hver kurdag varer i 45–60 minutter. 

Hva skjer etterpå?

Etter at kuren er ferdig fjernes VAP-nålen og du kan reise hjem.

Ny kur hver 12. dag. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt av legen.

Må jeg ta medisiner?

Ja, du må ta kur-medisiner som angitt på resept/eget skriv.  

Bivirkninger og komplikasjoner

Bivirkninger og komplikasjoner kan forekomme i ulik grad. Det er viktig at du gir beskjed til lege eller sykepleier dersom noe  plager deg slik at vi sammen finner beste løsning for deg.

Kvalme og oppkast

Kvalme og oppkast kan forekomme ved denne kuren. Du vil få forebyggende medisiner.

Lever

Kuren kan påvirke leverens funksjon. Unngå alkohol og bruk av medisiner som påvirker leveren mens du får behandling.

Tarm

Kuren kan føre til endret tarmfunksjon.

Forstoppelse kan forebygges ved å drikke rikelig vann, spise fiberrik kost og holde deg i fysisk aktivitet. Det kan bli  nødvendig å bruke avføringsmidler i en periode.

Diaré kan forebygges ved å spise fiberfattig kost. Viktig å drikke rikelig for å erstatte eventuelt væsketap. Det kan bli  nødvendig med hemmende avføringsmidler i en periode.

Hud og slimhinner

Kuren kan føre til tørre og såre slimhinner i munn og svelg. Dette kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer,  munnhulebetennelse (stomatitt) og sopp (mukositt). Plagene oppstår oftest den første uken etter kur og kan for noen vare  gjennom hele behandlingsperioden. God munnhygiene og bruk av fluorskyll kan forebygge disse plagene. Slimhinnene i  øynene, nesen og skjeden kan også bli tørre og såre.

Vevsirritasjon

Kuren er sterkt irriterende for huden og vevet omkring blodåren. Si ifra om du opplever hevelse, rødhet, varmefølelse,  smerte eller nedsatt funksjonsevne i området VAP-en ligger.

Skal jeg til kontroll eller følges opp på noen måte?

Ja, du skal følges opp med blodprøver ukentlig i 3 måneder, annenhver uke de neste 3 måneder, månedlig de neste 6–12  månedene og hver tredje måned det neste året. Blodprøvene kan tas på lokalsykehus eller hos fastlege. Du innkalles til  polikliniske kontroller eller blir tilringt dersom du har lang reisevei. Oppfølgingen avsluttes etter to år dersom alt er normalt.

Faresignaler

Cellegift kan redusere benmargens produksjon av røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Dette kan føre til lav  blodprosent, redusert immunforsvar og/eller nese- og hudblødninger. Vi anbefaler å unngå nærkontakt med mennesker med  kjent infeksjonssykdom.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (uansett tid på døgnet) og informer om at du får cellegiftbehandling dersom du  opplever:

  • En enkelt temperaturmåling ≥ 38,3 °C
  • Vedvarende temperatur ≥ 38,0 °C i mer enn en time
  • Frostanfall (uvilkårlige muskelsammentrekninger)
  • Spontane nese- eller hudblødninger. Småblødninger som skyldes såre slimhinner i nesen er ikke farlig.
  • Andre infeksjonstegn, for eksempel utslett/kløe, kraftig redusert allmenntilstand, endret mental funksjon.
  • Tilstreb så korrekt måling av kroppstemperatur som mulig. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk

Ofte stilte spørsmål

Graviditet

Vi anbefaler at du bruker sikker prevensjon under og minst 6 måneder etter avsluttet behandling. Dersom du skulle bli  gravid i denne perioden skal du følges opp ekstra nøye med blant annet tidlig ultralyd.