PD-1 hemmere: pembrolizumab, cemiplimab og dostarlimab

PD-1 hemmere er medikamenter som hjelper kroppens eget immunsystem med å bekjempe  kreftceller. PD-1 er et molekyl på immunceller som kreftceller kan binde seg til, noe som vil  resultere i at immunforsvaret mot kreftcellen hemmes. Pembrolizumab (Keytruda®), cemiplimab  (Libtayo®) og dostrarlimab (Jemperli®) hemmer denne bindingen slik at immunforsvarets evne til å  bekjempe kreftceller kan reaktiveres.

Immunterapi med PD-1 hemmerne pembrolizumab og cemiplimab er foreløpig godkjent av  Fagdirektørene i de regionale helseforetak i Norge for behandling av visse grupper av pasienter  med livmorhalskreft inntil endelig vurdering av godkjenning i Beslutningsforum foreligger. Dostarlimab er godkjent for en gruppe pasienter med livmorkreft.

Hvem kan få behandlingen?

Kortisonbehandling (Medrol®/prednisolon/Dexametason®) virker immunhemmende og kan  redusere effekten av immunterapi. Derfor er det en øvre grense på dose tilsvarende maks 10 mg  prednisolon per dag. Behandlingen kan ikke gis til gravide. Man bør helst ikke gi behandlingen til  pasienter med HIV, aktiv hepatitt eller til pasienter som har behandlingskrevende autoimmune  sykdommer. Pasienter med spredning til hjernen kan kun få behandling dersom de er  asymptomatiske og ikke har behov for steroider.

Dersom man får alvorlige bivirkninger eller behandling ikke har ønsket effekt vil behandlingen  stoppes. Ved bivirkninger kan man bli nødt til å utsette behandlingen eller avslutte den helt.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er ønskelig med en relativ ny CT-undersøkelse (eventuelt PET-CT) før oppstart med behandling. Denne brukes som sammenlikningsgrunnlag for videre sykdomsevalueringer. Annen  billeddiagnostikk gjøres ved behov.

Hvordan foregår behandlingen?

Du må komme 1.5 time før du har legetime for å ta blodprøver den dagen du skal få behandling. Før behandlingen starter får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Behandlingen gis som en  intravenøs infusjon over cirka 30 minutter, og gis hver 3. uke. Dostarlimab gis hver 6. uke fom 5. kur.

Behandlingen tåles vanligvis godt og du kan reise hjem etter at kuren er avsluttet.

Bivirkninger

Bivirkninger av immunterapi er annerledes enn ved bruk av cellegift. Immunrelaterte bivirkninger  kan oppstå fra og med første behandling med PD-1 hemmer, og i cirka et halvt år etter siste kur. Bivirkninger oppleves av cirka 50 % og er som oftest milde, men kan utvikle seg til alvorlige og behandlingskrevende. Alvorlige bivirkninger forekommer hos cirka 5 % av pasientene.

Det er viktig at du tar kontakt med sykehuset tidlig dersom du opplever noen av disse  symptomene:

Hudsymptomer

Behandlingen kan gi lett utslett eller rødme på huden. Legen kan skrive ut en salve dersom huden  blir irritert, og dersom det klør kan man få kløestillende tabletter. Ved sterkere utslett må man  kontakte lege.  Noen opplever at hud og hår får pigmentforandringer (Vitiligo). Dette er helt ufarlig og har kun  kosmetiske konsekvenser.

Diaré

Tegn eller symptomer på tarmbetennelse (kolitt) som kan forverres til blødning eller gi hull i tarm

 • diaré (vannholdig, løs eller myk avføring), oppkast eller kvalme
 • økning i antall avføringer
 • blod i avføringen eller avføring med mørkere farge
 • smerte eller ømhet i mageregionen, feber

Tungpust

Tungpust kan være uttrykk for lungebetennelse

 • nyoppstått hoste
 • økende tungpust

Andre bivirkninger

 • tretthet/fatigue kan oppleves samme dag som behandlingen eller noen ganger et par dager etter 
 • ømhet i muskler eller ledd
 • hormonforstyrrelser

Sjeldne bivirkninger

 • kraftsvekkelse i ben, armer eller ansikt
 • følelsesløshet eller prikkende følelse i hender eller føtter
 • røde og smertefulle øyne
 • påvirkning av lever eller nyrer
 • økt tendens til blødning eller til å få blåmerker

Etter behandling

Effekt av behandlingen vil som regel bli kontrollert hver 3. måned med CT. En til to uker etter  undersøkelsen får du time hos lege på poliklinikken for svar. Ved stabil sykdom eller bedring kan du  fortsette behandlingen.