På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Behandling av kreft i kjønnslepper

Pasienter med kreft i kjønnslepper skal behandles ved gynekologisk-onkologiske spesialsentre. Behandlingen er primært kirurgi.

Behandling ved plateepitelkarsinom:

  • Ved kreft i tidlig stadium (karsinom in situ) er behandlingen laservaporisering eller lokal reseksjon. Laservaporisering brukes for å fjerne helt overflatiske celleforandringer ved hjelp av laserstråle.
  • Ved stadium Ia gjøres en lokal reseksjon uten fjerning av lymfeknuter.
  • Ved invasiv kreft er prinsippet å fjerne tumor med nok avstand til friskt vev samt å lymfeknutene i nærheten. Plastikkirurgisk ekspertise kan bli nødvendig.
  • Ved påvist spredning til lymfeknuter kan tilleggsbehandling i form av strålebehandling være aktuelt.
  • Ved inoperable tumorer kan cellegift og/eller strålebehandling ha en viss lindrende effekt.
  • Ved lokalavanserte tumorer (kreftsvulst med lokal spredning) vil kirurgisk behandling ofte medføre behov for anleggelse av stomi, samt rekonstruksjon ved plastikkirurg. Strålebehandling med samtidig cellegiftbehandling er et alternativ til kirurgi ved lokalavanserte tumorer, samt ved svulster som ikke lar seg fjerne kirurgisk. I tilfeller der svulster ikke kan fjernes med operasjon må strålebehandling vurderes.

Ved føflekkreft gjøres kirurgisk eksisjon, uten rutinemessig fjerning av lymfeknuter.

Behandling ved tilbakefall 

  • Kirurgisk fjerning gjøres hvis mulig.
  • Cellegift og/eller strålebehandling kan ha en viss lindrende effekt.
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil