Ultralydveiledet celle- og vevsprøvetaking ved gynekologisk kreft

Spørsmål om ultralydveiledet biopsi ved gynekologisk kreft

Vevsprøvetaking fra bekkenet gjøres ved svulster av usikker type i bekkenet, der man ønsker å bekrefte eller avkrefte om det foreligger spredningssvulster.

MR eller CT brukes ofte for å vurdere mulig spredning ved forskjellig krefttyper. Ofte ønsker man å få en cytologisk eller histologisk vurdering av en påvist svulst. Hvis svulsten ses med ultralyd av skjeden, er ultralydveiledet vevsprøvetaking den optimale metoden for dette. Ved velavgrensede svulster uten tegn til spredning må risikoen for spredning i forbindelse med prøvetaking tas i betraktning. Ved sannsynlig eggstokkreft stadium I tilrås ikke vevsprøvetaking grunnet risikoen for spredning. Ved mistanke om sarkom må denne vurderingen gjøres av spesialist i sarkombehandling.

Ultralydveiledet vevsprøvetaking med finnål fra bekken 

Ultralydveiledet vevsprøve med finnål til cytologisk undersøkelse gjøres med eller uten lokalbedøvelse. Det føres en ultralydprobe inn i skjeden, og legen finner svulstens beliggenhet. Ved hjelp av ultralyd og bestemmer legen innstikksted og innstikkretning for nålen. Nålen føres mot svulsten. Den beveges noen ganger, slik at celler samles i nålen, og trekkes deretter ut. Cellene analyseres under mikroskop. Prøvesvaret foreligger vanligvis samme eller neste dag. Det avgjøres om det må tas ytterligere prøver.

Ultralydveiledet vevsprøvetaking fra bekken

Eventuell vevsprøvetaking fra bekkenet til histologisk undersøkelse gjøres vanligvis i narkose. Dette gjøres ultralydveiledet og med en grovere nål, slik at man kan hente ut tynne vevssylindere fra vevet. Vevsprøven analyseres under mikroskop. Prøvesvaret foreligger vanligvis etter noen dager. Avhengig av svulstens beliggenhet og natur kan blødning av og til oppstå etter prøvetaking. Ved sterke smerter eller blødning må pasienten observeres, og nødvendige tiltak iverksettes.