Strålebehandling ved kreft i eggstokk og eggleder

Ved epitelial eggstokkreft og kreft i eggleder er det sjelden indikasjon for strålebehandling. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å gi lindrende strålebehandling. Dette gjelder svulst som har brutt gjennom til skjeden og gir blødningsproblemer. Strålebehandling er også aktuelt ved spredningssvulster i hjernen.

Ikke-epitelial eggstokkreft er generelt sensitiv for strålebehandling, men brukes kun i sjeldne tilfeller. Strålebehandling kan overveies ved behandling av tilbakefall, ettersom disse svulstene er strålefølsomme.