Innvendig strålebehandling (brakyterapi) ved gynekologisk kreft

Ved innvendig strålebehandling (brakyterapi) plasseres en strålekilde i eller nær kreftsvulsten ( brachy er gresk for "nær").

Metoden er velegnet til å gi en høy dose til svulsten og samtidig lav stråledose til omkringliggende, friskt vev.

Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Hensikten med strålebehandlingen er å drepe kreftcellene slik at de går til grunne eller skades slik at de mister evnen til  å dele seg.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Den dagen du skal ha innvendig strålebehandling vil du være inneliggende på sykehuset.

 • Du bør ikke kjøre bil selv etter behandling.
 • De aller fleste må faste til inngrepet grunnet bedøvelse og eventuelle beroligende medikamenter. Du får beskjed om dette gjelder deg. Skal du faste kan du ikke røyke eller spise fast føde de siste 6 timene før undersøkelsen.
 • Du kan drikke vann inntil 2 timer før behandlingen. Pastiller, drops eller tyggegummi er heller ikke tillatt de siste 2 timene før behandlingen.
 • Du skal ta dine faste medisiner så fremt du ikke får annen beskjed.
 • Hvis du har diabetes vil du få tilpasset behandlingen deretter.
 • Du kan ikke ha på neglelakk eller leppestift da dette vanskeliggjør observasjonen under narkosen.
 • Dagen før eller samme dag som behandling, skal du ta blodprøver.

Dagpasienter møter etter avtale på sengeposten.

 • Du skal være nydusjet/ ren før du ankommer sengepost. Dette for å forebygge infeksjon i etterkant av behandlingen.
 • Ved ankomst på sengepost vil du få en seng. Du tar av egne klær & smykker og tar på ren sykehusskjorte.
 • Verdisaker bør etterlates hjemme.
 • Du vil få smertestillende forebyggende (premedikasjon) før du kjøres ned til behandlingen.
 • Det vil bli hengt opp intravenøs væske hvis du skal ned sent på dagen.

For pasienter som er inneliggende fra før:

 • Ved behov får du hjelp til dusj/ stell på morgenen. Du skal legge deg i ren seng med ren sykehusskjorte.
 • Du vil få smertestillende forebyggende (premedikasjon) før du kjøres ned til behandlingen.
 • Det vil bli gitt intravenøs væske hvis du skal behandles sent på dagen.

Hvordan foregår behandlingen?

 • En portør henter deg og kjører deg til behandlingsrommet i seng. Her blir du møtt av stråleterapeut og anestesisykepleier.
 • Du får hjelp til å legge deg på ryggen på et behandlingsbord og bena dine legges i benholdere.
 • Du får narkose og/ eller spinalbedøvelse slik at du ikke har vondt under forberedelsen og behandlingen.
 • Skal du ha narkose, får du først lagt inn en kanyle (liten slange) i en blodåre. I denne får du medisiner som gjør at du sovner.
 • Skal du ha spinalbedøvelse, legges et millimeter tynt plastrør inn i ryggen. Gjennom dette røret sprøytes et legemiddel inn i ryggmargskanalen (spinalrommet) som bedøver deg fra ryggen og nedover i bena.
 • Det legges inn et blærekateter hvor det settes inn kontrastvæske slik at legen ser urinblæren din. Det settes også kontrast i endetarmen. Enkelte får innlagt en "Smiths sleeve" som er en liten innføringshylse i silikon som sys fast i livmorhalsen. Dette gjøres for at det skal gå lettere å legge inn utstyret ved behandling. Denne blir i så fall fjernet i forbindelse  med siste innvendige strålebehandling.
 • Applikator, et hult rør, føres forsiktig inn i skjeden, gjennom livmorhals og inn i livmoren.  Deretter tas CT eller MR for å kontrollere at applikatoren ligger på riktig plass og for at behandlingen kan planlegges mest mulig nøyaktig. Dette for å sikre at strålekilden kommer i korrekt posisjon i forhold til svulsten. Ut fra bildene planlegges dagens strålebehandling.
 • Utstyret blir koblet til en radioaktiv kilde som gir stråling gjennom utstyret. Personalet går nå ut av rommet på grunn av strålefaren. Men du er hele tiden under overvåkning. Strålebehandlingen varer i ca 10 minutter.
 • Når behandlingen er over, tas utstyret og applikatoren ut, og du kjøres i seng til overvåkning ved sengeposten eller postoperativ.
 • Har du fått spinalbedøvelse, skal du alltid om postoperativ avdeling. Du skal ha fått tilbake førlighet i bena før du kjøres opp på sengeposten igjen.
 ©kreftlex.no, brakyterapi
her.jeg skriver ne etejk for fo sekjrljejlkjlkjldkjf fjelrjeklrjekjrkej og lksjelkrjlkejr fjldjkejrlejrkje ldjlkdjfldjlj

Bildetekst inn her
dfdfdfdfd

BILD©kreftlex.no, brakyterapiE1 HER BILDE2 HE©kreftlex.no, brakyterapiR
BILDHele prosedyren gjøres
på CT-bordet på brakyterapienheten.ETEKST 1 HER
BILDETEKSbehandlingsapplikatorer (hult rør) settes på plass og fikseres.T 1 HER

 

 

Bildetekst inn her
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

 

Foto av brakyterapi

 

BILDE1 HER BILDE2 HER
BILDETEKSTååååååååååååååååååååååååååååååå 1 HER BILDETEKST 1 HER

 

©kreftlex.no, brakyterapi
Bildetekst inn herddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 
©kreftlex.no, brakyterapi ©kreftlex.no, brakyterapi
Hele prosedyren gjøres
på CT-bordet på brakyterapienheten.
behandlingsapplikatorer (hult rør) settes på plass og fikseres.
 
©kreftlex.no, brakyterapi ©kreftlex.no, brakyterapi
Hele prosedyren gjøres på CT-bordet Livmorhalskanalen dilateres og behandlingsapplikatorer.

Gjør det vondt?

 • Du blir bedøvet av spinalbedøvelse, og du sover du hvis du har får sedasjon. Du skal uansett ikke ha vondt. Etter behandlingen kan du kjenne menstruasjonslignende smerter, og det kan komme noe blødning eller blodig utflod. Du vil få smertestillende om du trenger.
 • Inoen tilfeller kan du i etterkant ha noe svie ved vannlating.

Hvor lenge varer behandlingen?

 • Forberedelse og behandling tar fra 2–4 timer.
 • Selve strålebehandlingen varer  10–20 minutter

Hva skjer etterpå?

 • Du er ikke radioaktiv etter behandlingen. Det vil si at det ikke er fare for stråling. Etter behandlingen kjøres du enten direkte tilbake til sengepost eller om postoperativ avdeling først. Du vil bli overvåket i 30 min –2 timer.
 • Du kan spise og drikke ca 2 timer etter behandlingen. Det er viktig at du er helt våken før du spiser.
 • Du kan føle deg svimmel og ustø og bør derfor ta det med ro. Vi anbefaler at du tar det rolig resten av dagen.
 • Du kan ikke kjøre bil denne dagen.
 • Før du reiser hjem må du ha vært på toalettet og hatt spontan vannlating.

Bivirkninger og komplikasjoner

  Får du økende smerter eller feber etter behandlingen, skal du ta kontakt med sykehuset.

  Kontroll ‑ oppfølging

  • Legen som behandlet deg vil vanligvis komme og informere deg før du reiser hjem eller til pasient hotellet.
  • Er du inneliggende, vil legen informere deg neste dag.WWWWWWWWW