På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kirurgi ved eggstokkreft

Spørsmål om fjerning av livmor og eggstokker

Ved tidlig eggstokkreft gjøres vanligvis kirurgisk fjerning av livmor og begge eggstokker/eggledere (hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi/BSO), og fjerning av lymfeknuter i bekken og langs store blodkar. Det er også viktig at bukhinnen i den øvre delen av buken inspiseres grundig. Det tas tilfeldige vevsprøver av bukhinnen til siden for henholdsvis oppadstigende tykktarm (colon ascendens) og nedadgående tykktarm (colon descendens).

Denne type operasjon gjøres som åpen kirurgi eller med kikkhullsteknikk. Operasjonen gjøres med helbredende siktemål, og som et ledd i kartleggingen av svulstens utbredelse/stadiebestemmelse.

Ved eggstokkreft hos yngre kvinner med ønske om å bevare evnen til å få barn, kan det være aktuelt å la den friske eggstokken og livmor stå igjen. Dette krever at svulsten er begrenset til en eggstokk og at pasienten har lav risiko for tilbakefall.

I denne risikovurdering inngår vurdering av svulstens aggressivitet (celletype, differensieringsgrad og ploiditet). Resultatet av disse undersøkelser vil først foreligge noen tid etter operasjonen. I tilfelle disse undersøkelsene viser høy risiko for tilbakefall, vil det være aktuelt å fjerne den gjenværende eggstokken.

Borderline eggstokkreft opptrer vanligvis hos unge kvinner med fortsatt graviditetsønske. Ettersom de sjelden er tosidige kan det være tilstrekkelig med ensidig fjerning av eggstokk/eggleder. Det anbefales å fjerne bukhinnefold (omenektomi) for fullt ut å kunne kartlegge svulstens utbredelse. Ved normalt utseende eggstokk på motsatt side anbefales det å unnlate vevsprøvetaking fra denne eggstokken. Fjerning av lymfeknuter gjøres ikke.

Ved spredning av borderlinesvulster gjøres en så fullstendig kirurgisk fjerning som mulig. Ved aneuploide svulster er det vesentlig økt risiko for tilbakefall. Dette taler for å foreta radikal operasjon umiddelbart, med fjerning av eggstokkene og bukhinnefold. Fjerning av livmor er ikke nødvendig med mindre det foreligger spredningssvulster på livmor.

Blindtarmsvedhenget (appendiks) fjernes ved mucinøse svulster.

På grunn av spredningsfare til bukhinne ved eggstokkreft, fjernes også ofte bukhinnefolden.

Les mer...

Fjerning av eggstokk som del av kreftdiagnostiseringen

Man kan også fjerne eggstokken når det er mistanke om kreft, for å få finne ut hvilken krefttype som foreligger/etablere en histologisk diagnose. Under operasjonen blir eggstokken sendt til frysemikroskopi. Diagnosen er vanligvis klar i løpet av 30 minutter. På bakgrunn av den histologiske analysen planlegges videre forløp av operasjonen.

Beskrivelse av fjerning av livmor og eggledere ved tidlig eggstokkreft

Pasienten ligger i ryggleie under operasjonen. Det lages et midtlinjesnitt fra navlen og ned. Hvis det er ascites, tas det prøver av denne. Hvis ikke, skylles buken med saltvann som det så tas prøver av. Prøven sendes til cytologisk undersøkelse for å undersøke om det foreligger kreftceller. Buken inspiseres grundig for eventuell spredning. Under operasjonen fjernes eggstokker/eggledere og sendes til frysesnitt og mikroskopi for å få histologisk diagnose av vevet. Diagnosen er vanligvis klar i løpet av 30 minutter. På bakgrunn av undersøkelsen planlegges det videre forløpet av operasjonen. Livmor og livmorhals fjernes. Den øverste delen av skjeden sys sammen. Avslutningsvis fjernes lymfeknuter og bukhinnefold, før bukveggen lukkes.

Kontroll hos kirurg gjøres cirka 2 uker etter operasjonen, når svaret fra patologen foreligger.

Dersom lymfeknuter er fjernet i bekkenet kan det hos noen utvikles lymfeansamling i bena med hevelse og sprengfølelse (lymfødem).

Her kan du se en video som viser fjerning av livmor og eggstokker. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video

 
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil