Bruk av kjølehette ved cellegiftbehandling

Spørsmål om bruk av kjølehette ved cellegiftbehandling

Nedkjøling av hodebunnen har i lang tid vært en velkjent teknikk for å unngå hårtap. I 1996 ble det i Storbritannia utviklet en maskin for dette formålet. Maskinen har et termostatstyrt kjølesystem med glykol og vann. Væsken sirkulerer i en silikonhette som settes på hodet til pasienten. I dag finnes det cirka 450 kjølehettemaskiner i bruk, de fleste i Europa. Av disse finnes cirka 60 stykker i Norden, derav 30–35 i Norge.

Målet er å forebygge håravfall (alopeci) ved cellegiftbehandling.

En kjølemaskin senker temperaturen i hodebunnen til cirka 18 ºC ved hjelp av en kjølehette, og har en effekt i å forebygge håravfall ved cellegiftbehandling med inntil moderat intensitet. Virkningsmekanismen synes dels å være innsnevring av blodårene (vasokonstriksjon), men kanskje viktigere et temperaturavhengig nedsatt opptak av cellegift i cellene. God effekt ser vi ved behandling med taxaner.

Effekten av kjølehette er individuell, men vår erfaring er at de fleste pasienter kan unngå bruk av parykk.

Hvis pasienten skal ha optimal effekt av kjølebehandlingen, må behandlingen skje fra første til siste behandling. Siden ikke alle pasienter får alle cellegiftkurene ved Rikshospitalet HF, må det før oppstart med kjølebehandlingen klargjøres om pasienten har mulighet for å få kjølehettebehandlingen ved alle kurene. En del pasienter søker seg til sykehus hvor de kan få kjølehettebehandling dersom ikke deres eget lokalsykehus har dette tilbudet.

I hvilken grad nedkjøling av hodebunnen påvirker temperaturforhold i kraniets margrom, synes ikke tilstrekkelig dokumentert. I litteraturen er det uttrykt bekymring for om slik nedkjøling kan ”spare” mikrometastaser i hodebunnen, men dokumentasjonen for dette er sparsom. Rikshospitalet HF har kommet til at ved cellegiftbehandling med helbredende siktemål for sykdommer der mikrometastaser til hodebunn eller margrom er et aktuelt problem (for eksempel brystkreft, lymfom og leukemi), ikke anbefales nedkjøling av hodebunnen. Dette på grunn av mangel på dokumentasjon om fravær av ”sparing” av mikrometastaser.

Ved lindrende rettet cellegiftbehandling synes imidlertid metoden akseptabel, likeledes ved helbredende cellegiftbehandling for sykdommer der hud-, underhud og margmetastaser ikke er en aktuell problemstilling.

For gynekologiske kreftpasienter er det svært sjelden man ser skjelettmetastaser, og derfor er det ingen forhold som taler i mot nedkjøling av hodebunnen i forbindelse med cellegiftbehandling. For mange kvinner betyr hårtap mye for deres eget selvbilde. Vi anbefaler å gi gynekologiske kreftpasienter tilbud om kjølehettebehandling for å motvirke håravfall under cellegiftbehandling.

Les mer om kjølehettebehandling

Forberedelser

 • Riktig størrelse på kjølehetten velges (small, medium, large)
Anbefalte kjøletider på noen vanlige kurer
  Før kur Etter kur
FEC/EC
30 minutter 1–1 ½ time
Paklitaxel ukentlig 90 mg/m2 30 minutter 1 time
Paklitaxel hver 3. uke 175 mg/m2 30–45 minutter 1 ½ time

 

Gjennomføring av kjølehettebehandlingen 

 

Oppfølging

Anbefalt hårpleie for et optimalt resultat.

Visse cellegifter og doseringer forårsaker håravfall etter avsluttet behandling. Tap av håret er for de fleste en svært følelsesmessig bivirkning, selv om parykk er tilgjengelig.

Kjølehettebehandling kan bidra til enten å forhindre helt eller redusere hårtapet slik at det ikke vil være behov for parykk.

Erfaringene med kjølehettebehandling viser at 70–90 % av pasientene ikke har hatt behov for parykk, forutsatt at anbefalte kjøletider, både før og etter infusjon, har blitt fulgt (se forberedelse).

Resultatet påvirkes av følgende anbefalinger

 • Benytt pH-nøytral shampo og balsam
 • La vær å vaske håret mindre enn 24 timer før behandling
 • Etter kur: Begrens antall hårvasker og benytt alltid balsam
 • Vask håret i så kjølig vann som mulig med myke fingerbevegelser
 • Lå håret tørke naturlig uten å gni med håndkleet og bruk ikke hårtørrer/hårføhner
 • Sov gjerne på satinliknende, mykt putevar
 • Benytt gjerne bredtannet kam i stedet for børste
 • La håret helst henge fritt i nakken uten å sette det opp
 • Benytt ikke hårspray eller liknende produkter
 • Hvis håret skal farges, må miljøvennlige produkter benyttes
 • Vis denne informasjonen ved besøk hos frisør
 • Følg disse anbefalinger i 6–8 uker etter siste behandling

For et vellykket resultat benytt ikke hardhendte metoder som kan slite på håret.

Skulle håret tross dette løsne, så kan fortsatt kjøling ytterligere påskynde etterveksten.