Utskriftsdato (14.6.2021)

Behandling med bevacizumab (Avastin) ved gynekologisk kreft

Bevacizumab, også kalt Avastin®, er et antistoff som gis blant annet ved kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne. Behandlingen gjentas hver 2. eller 3. uke. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt av legen. Bevacizumab gis som oftest i kombinasjon med cellegift.

Hvordan kan jeg forberede meg ?

Du trenger ikke å gjøre noen spesielle forberedelser i forkant. Lev så normalt som mulig. Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling.

Kuren gis poliklinisk. Du skal ta blodprøver 90 minutter før legesamtalen. Legen vurderer blodprøvene og din almenntilstand før kuren bestilles. Det må påregnes noe ventetid mens apoteket klargjør kuren.

Hvorfor foregår behandlingen?

Bevacizumab gis direkte inni blodet (intravenøst), og du vil derfor få innlagt en kanyle i en blodåre på armen. Det brukes en dråpetellemaskin (infusomat) som sørger for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid.

Behandlingen tar 60–70 minutter.

Etter at kuren er ferdig fjernes venekanylen og du kan reise hjem.

Bivirkninger og komplikasjoner

Bevacizumab tåles generelt godt og det observeres lite bivirkninger, selv i kombinasjon med cellegift. Du mister ikke håret av bevacizumab alene.

Allergiske reaksjoner

Bevacizumab kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergisk reaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet, akutte ryggsmerter, magekramper og diaré.

Påvirkning av benmargen og blodet

Benmargen produserer blant annet blodplater til blodet. Bevacizumab kan påvirke blodplatenes oppbygging og funksjon. Dette kan føre til blødninger eller fortetninger i form av proppdannelse. Vær observant på for eksempel nese- og hudblødninger.

Påvirkning av nyrene

Bevacizumab kan påvirke nyrenes funksjon og føre til blant annet for stor utskillelse av proteiner gjennom urinen. Dette kan videre medføre høyt blodtrykk, som kan være behandlingstrengende.

Påvirkning av tarm

Bevacizumab kan påvirke tarmens oppbygging og funksjon. Det kan i verste fall medføre hull på tarmveggen.

Redusert sårtilheling

Bevacizumab kan føre til redusert hudcellefunksjon. Kombinert med endret sammensetning i blodet kan dette komplisere tilhelingen av sår. Behandlingen gis derfor ikke i nær tid før eller etter en planlagt operasjon.