På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Symptomer på kreft i eggstokk og eggleder

Epitelial eggstokkreft

Kreft i eggstokkens overflatelag oppdages ofte sent i forløpet fordi symptomene er diffuse, og sykdommen er dermed vanskelig å oppdage. 70 % av kvinnene har spredning ved diagnosetidspunktet. Grad av spredning har betydning for hvilken behandling som kan tilbys og pasientens prognose.

Symtomer som kan opptre:

 • Ukarakteristiske plager i buken som kvalme, magesmerter og liknende opptrer ofte. Trykkfølelse, oppfylthet og økt bukomfang kan oppstå på grunn av væskeansamling i buken eller på grunn av selve svulsten. 
 • Noen kan oppleve endringer avføringsmønster som diaré og forstoppelse eller hyppig vannlatning.
 • Allmennsymptomer som slapphet/trøtthet, vekttap, vektøkning eller appetittløshet.
 • Akutte smerter kan oppstå når cyster dreier seg rundt (torkvering) eller ved ruptur/blødning.
 • Kortpustethet
 • Blødning fra skjeden - av og til  
 • Paraneoplastiske fenomener 

Borderlinesvulster gir i 70% av tilfellene minst ett av ovenstående symptomer, samt utspilt/spent buk. Kvinner med borderlinetumor har lengre varighet av ulike symptomer. Buksmerte/ubehag, tarmproblemer, vedvarende tretthet og vekttap er mindre hyppig.

Ikke-epitelial eggstokkreft

I motsetning til de epiteliale eggstokksvulstene, karakteriseres ofte de ikke-epiteliale svulstene av hurtig vekst og ett eller flere symptomer:

 • Trykksymptomer fra blære eller tarm kan komme av svulstvekst. 
 • Germinalcelletumorer vokser hurtig og forårsaker ofte bekkensmerter på grunn av utspiling av eggstokkens kapsel, blødning, nekrose eller ruptur av svulsten.
 • Granulosacelletumorer produserer ofte østrogen, og kan forårsake blødningsforstyrrelser. Forekomst av granulosacelletumor må også overveies ved symptomer på tidlig pubertet hos unge jenter (pubertas precox).
 • Utvikling av sekundære mannlige kjønnskarakteristika som dypere stemme, økt hårvekst og liknenede (virilisering) kan være symptomer på Sertoli-Leydigcelletumorer. Disse produserer ofte androgener, mannlige kjønnshormoner som fremkaller maskulinitet. 
 • Voksende mage hos en ung kvinne kan skyldes germinalcelletumor. Noen av disse tumorene produserer hCG og kan derfor mistenkes for å representere en graviditet.

Egglederkreft

Ved kreft i eggleder opptrer symptomer hyppigere og i et tidligere stadium enn ved eggstokkreft. Utflod og blødning fra skjeden er typiske symptomer ved kreft i eggleder, men forekommer sjelden ved eggstokkreft. Ved utbredt sykdom er symptomene ofte de samme som ved eggstokkreft. Før det er foretatt en operasjon, er det sjelden mulig å skille de to krefttypene.

Differensialdiagnoser

Andre sykdommer kan gi lignende symptomer som ved kreft i eggstokk og eggleder.

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil