Utskriftsdato (31.5.2020)

Forekomst av føflekkreft

Norge er et av de land i verden med høyest forekomst av føflekkreft. Kreftformen er også den som øker mest her i landet og årsaken til dette er sannsynligvis endrede solingsvaner.

Hos menn i aldersgruppen 30–54 år, og hos kvinner i aldersgruppen 15–29 år er føflekkreft den hyppigst forekommende kreftform. Det er imidlertid i aldersgrupper over 50 år vi ser den største økningen, og menn over 50 år har den høyeste forekomsten av føflekkreft.

I 2018 ble det registrert 2325 nye tilfeller av føflekkreft i hud i Norge, 1169 hos menn og 1156 hos kvinner og ved utgangen av 2017 var det 25.936 menn og kvinner i Norge som enten har eller har hatt føflekkreft. Dette er en økning på over 9000 på ti år.

Føflekkreft forekommer dobbelt så hyppig i Sør-Norge sammenliknet med Nord-Norge hos både menn og kvinner.

Forekomsten av føflekkreft i slimhinner er relativt stabilt. I 2018 var det registrert 21 nye tilfeller av føflekkreft i slimhinne, 6 menn og 15 kvinner.

Forekomsten av føflekkreft i øyet er også relativt stabil. I 2018 var det registrert 34 nye tilfeller der 17 tilfeller var hos menn og 17 hos kvinner.

 

 

Aldersspesifikk forekomst av føflekkreft i hud, 2013–2017.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av føflekkreft i hud, 1958–2017.
Kilde: Kreftregisteret