Utskriftsdato (6.12.2023)

Kirurgisk behandling ved kreft i bukhinnen

Ved Oslo universitetssykehus (Radiumhospitalet) har det vært utført maksimal cytoreduktiv kirurgi (CRS) ved pseudomyxom fra 1994 og ved peritoneal karsinomatose fra kreft i tykk- og endetarm fra 2005.

Fra 2003 har cellegift blitt gitt som hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC).  I 2016 ble 120 pasienter operert og 80 av disse pasientene fikk HIPEC. Oslo universitetssykehus har i dag nasjonal behandlingstjeneste for denne kombinasjonsbehandlingen.

Ved påvisning av karsinomatose under primæroperasjon av abdominaltumor på lokalsykehus er det viktig at det gjøres minst mulig utløsning. Tumorvev tenderer til å vokse fast i fibrøse adheranser og vanskeliggjør endelig kirurgi. Disse pasientene bør henvises til vurdering ved Radiumhospitalet med tanke på maksimal cytoreduktiv kirurgi med  hyperterm intraperitoneal cytostatikabehandling (CRS-HIPEC). For aktuelle pasienter blir bilder og sykehistorie diskuteres på et ukentlig fagmøte der radiolog, onkologer og kirurger vurderer.