Kirurgi i kombinasjon med cellegift

Spørsmål om kirurgi i kombinasjon med cellegift

Kirurgi i kombinasjon med cellegift (CRS-HIPEC) gjøres ved betydelig spredning til bukhinnen. Dette er et omfattende inngrep hvor synlige svulster og eventuelt involverte organer fjernes kirurgisk, sammen med slimmasser som er produsert i buken. Under operasjonen gis oppvarmet cellegift i bukhulen. Siktemålet er å helbrede sykdommen.

Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet har i dag landsfunksjon for dette inngrepet. 

Operasjonen tar lang tid. Pasienten må derfor ha god allmenntilstand og ikke ha annen kjent fjernspredning.

Varige eller midlertidige stomier kan være nødvendig. Pasienten forberedes på dette og passende plassering av stomien tilpasses og avmerkes på huden.

Det er utarbeidet  retningslinjer for behandlingsindikasjon. Disse er noe ulike ved pseudomyksom fra blindtarm (PMP), spredning i buken (karsinomatose) fra kreft i tykk- og endetarm og for mesoteliom i buken.

CRS-HIPEC ved PMP fra blindtarm

Pasient som har PMP utgått fra lesjon i blindtarm.

 • Det må finnes normale tynntarmsavsnitt under operasjonen om behandlingen skal være mulig.
 • God allmenntilstand (ECOG 0-1). Pasient med betydelig komorbiditet og høy alder (> 75 år) er uegnet.
 • Pasient som vurderes å tåle et omfattende kirurgisk inngrep og etterfølgende cellegiftbehandling med det til enhver tid aktuelle medikament.

CRS-HIPEC ved spredning fra kreft i tykk- og endetarm

Stadium IV tykk- og endetarmskreft uten funn av spredning til sentrale lymfeknuter eller systemisk spredning (begrenset tumorutbredelse i et organ kan i spesielle situasjoner aksepteres).

Kontraindikasjoner er de samme som ved psudomyksom fra blindtarm, men i tillegg:

 • Pasienten mottas helst med synkron sykdom (samtidig primærtumor og karsinomatose).
 • Pasienten kan ha fått 1.linjes cellegift tidligere, men det må ikke ha vært progresjon under pågående cellegiftbehandling.
 • Alder bør være under 75 år og lav komorbiditet.
 • Utbredelsen bør være begrenset (PCI ≤ 20-22) med begrenset affeksjon av tynntarmen.
 • Histologisk lavt differenserte svulster eller signetringcellesvulster har svært dårlig prognose, og aksepteres kun unntaksvis.
 • Det kan være aktuelt med second-look kirurgi cirka 12 måneder etter primærkirurgi hos pasienter som er operert for lokalisert karsinomatose uten HIPEC, eller som hadde perforasjon av svulsten eller spredning til eggstokker på det tidspunktet. Pasientene får da 6 måneder cellegift før 6 måneder observasjon. Deretter kan kirurgi være aktuelt dersom sykdomsutbredelse er begrenset. Noen ganger gjør en laparoskopi for å se på sykdomsutbredelsen.

CRS-HIPEC ved karsinomatose fra mesoteliom buken

Indikasjoner er de samme som kreft i tykk- og endetarm, men i tillegg må det:

 • utelukkes at pasienten har mesoteliom i pleura med gjennomvekst til buk.
 • utelukkes spredning til lymfeknuter utenfor bukhulen.
Les mer om retningslinjer for behandling med CRS-HIPEC

Beskrivelse av operasjonen

Før operasjonen får pasienten blodfortynnende medikament og støttestrømper med oppblåsbare mansjetter på bena for å redusere faren for blodpropp. Epiduralkateter legges inn for smertelindring etter operasjonen. Det legges inn blærekateter. 

Operasjonen utføres i narkose. Pasienten ligger i flatt ryggleie med bena i benholdere. Buken åpnes med langt midtlinjesnitt. Utbredelsen av spredning kartlegges nøye. Det vurderes om kreften vokser infiltrerende eller bare på bukhinnen, eventuelt gjøres frysesnitt

Prinsippet er å fjerne all bukhinne med synlig svulst. På tarmen kan små svulstområder brennes vekk med forsiktighet eller skyves av. Ved utbredt spredning (karsinomatose) fjernes svulstvev og aktuelle organer. De vanligste organer som fjernes er del endetarmen, området rundt tynntarmens overgang til blindtarmen, blindtarmen, gallebæren, milten,og del av tynntarmen. Hele eller del av magesekken fjernes i svært sjeldne tilfeller.

Etterat svulstvevet er fjernet gis oppvarmet cellegift i bukhulen. Cellegift gis vanligvis over 90 minutter. Deretter lukkes buken.

Langvarige inngrep med mange reseksjoner og tarmskjøter, i tillegg til blodoverføringer, øker faren for infeksjoner og tarmlekkasjer. Det er holdepunkter for at både cellegiften og oppvarmingen kan bidra til dette. Oppvarmet cellegift i bukhulen kan i sjeldne tilfeller forårsake fall i hvite blodlegemer. Komplikasjoner forøvrig avhenger av hvilke organer som er fjernet. 

Her kan du se en video hvor kirurgi kombineres med cellegiftbehandling. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video