Utskriftsdato (5.3.2024)

Medisinsk behandling ved kreft i bukhinnen

Systemisk cellegiftbehandling har liten effekt på slimmassene i buken. Pasienter som ikke kan få maksimal cytoreduktiv kirurgi med  oppvarmet cellegiftbehandling intraperitonealt  (CRS-HIPEC), eller som får tilbakefall som ikke lar seg operere kan likevel være aktuelle for systemisk cellegiftbehandling.

Dersom en oppnår maksimal cytoreduksjon (CC 0-1 - største gjenværende tumor er mindre enn 2,5 mm) kan det være riktig å gi hyperterm intraoperativ intraperitoneal cytostatikabehandling (HIPEC), enten som direkte fortsettelse av operasjonen eller kort tid senere. Ved å gi cellegift direkte i buken kan konsentrasjonen i skyllevæsken økes i forhold til om det ble gitt intravenøst. For å forsterke effekten av cellegiften varmes denne opp  slik at væsken i bukhulen holder 41–42°c.

Ved PMP fra blindtarm og sprednig fra kreft i tykktarm og endetarm utenom blindtarm brukes vanligvis mitomycin C som doseres etter kroppsoverflate, 35 mg/m², maks 70 mg.  50 % av dosen settes i perfusjonskretsen når rett temperatur intraabdominal er nådd, deretter 25 % etter 30 minutter og resterende 25 % etter 60 minutter. Gjennomskyllingen stoppes etter 90 minutter og en etterskyller , lukker buken og vekker pasienten.

Spredning fra mesoteliom i buken brukes for tiden cisplatin som doseres etter kroppsoverflate, 50 mg/m², maks 100 mg og doxorubicin 15 mg/m², maks 30 mg. 50 % av dosene settes i perfusjonskretsen når rett temperatur intraabdominalt er nådd, deretter 25 % etter 30 minutter og resterende 25 % etter 60 minutter. Gjennomskyllingen stoppes etter 90 minutter og en etterskylder, lukker buken og vekker pasienten.

Les mer om medisinsk behandling