Utskriftsdato (13.7.2024)

Doksorubicin liposomal (Caelyx) kur

Doksorubicin liposomal (Caelyx®) er en cellegift som gis til pasienter med ulike krefttyper. Behandlingen gjentas hver 2. eller hver 4. uke. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt av legen. Doksorubicin liposomal gis alene eller i kombinasjon med annen cellegift/kreftmedisin.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling. Du skal ta blodprøver før hver kur. Legen vurderer blodprøvene, din allmenntilstand og toleranse for behandlingen før kuren kan bestilles. Det må påberegnes noe ventetid mens apoteket klargjør kuren.

Før første kur må du ta EKG og ekkokardiografi, alternativt MUGA-scan (hjerteundersøkelser).

Hvordan foregår behandlingen?

Før kuren starter får du lagt inn en venekanyle i en blodåre på armen. Den første behandlingen varer i 2 timer og de påfølgende behandlingene varer i 1 time. Etter at kuren er avsluttet fjernes venekanylen og du kan reise hjem. Behandlingen er ikke forbundet med smerter. 

Bivirkninger og komplikasjoner

Kvalme

Kvalme og uvelhet er sjelden ved denne kuren. Du vil få kvalmeforebyggende medikamenter samme dag som kuren.

Allergiske reaksjoner

Denne type cellegift kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergisk reaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpust/trykkfornemmelse i brystet, akutte ryggsmerter, magekramper og diaré. Eventuelle reaksjoner opptrer vanligvis ved første kur. Sykepleierne vil passe godt på deg og gjøre de nødvendige tiltak for å behandle reaksjonen.

Vevsirritasjon

Doksorubicin liposomal er sterkt irriterende for vevet omkring blodåren. Det er derfor viktig at cellegiften ikke kommer utenfor blodåren. Lokal reaksjon fra blodåren på injeksjonsstedet kan forekomme. Dersom du etter hjemreise merker symptomer som rødhet, hevelse eller varmefølelse der venekanylen har ligget eller i området rundt, er det viktig at du tar direkte kontakt med sykehuset der cellegiftbehandlingen ble gitt.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet blodceller reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt lav blodprosent. Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i sykehus. Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (uansett tid på døgnet) dersom du opplever:

  • Feber over 38,3° C eller vedvarende feber over 38,0° i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • Spontane nese- eller hudblødninger. Småblødninger som skyldes såre slimhinner i nesen er ikke farlig.
  • Andre infeksjonstegn, svært redusert allmenntilstand, og/eller frysninger, diaré eller sterk svie ved vannlatning.

Husk å informere om at du får cellegiftbehandling dersom du kontakter lokalsykehus. 

Påvirkning av hjertet

Doksorubicin liposomal kan ved store totaldoser påvirke hjertemuskulaturen. Det forekommer imidlertid sjelden ettersom legene passer på at totaldosen ikke blir for stor.

Tretthet

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i fysisk aktivitet. For mange er det bedre med flere korte turer enn en lang tur. Noen opplever endret hukommelse og nedsatt evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste retter dette seg etter endt behandling. 

Hårtap

Ved denne kuren kan håret bli tynnere. De færreste mister håret helt. NAV dekker eventuelle utgifter til parykk eller hodeplagg hvis det blir nødvendig. Du får rekvisisjon av lege. Etter avsluttet cellegiftbehandling kommer håret tilbake. 

Hudforandringer

Noen kan oppleve at huden i håndflatene og under føttene blir hoven, rød, øm og/eller skjør. Huden kan flasse av og det kan oppstå sprekker og/eller hvite blemmer.

Forebyggende og ved symptomer bør du unngå sol, varme, trykk mot huden, stramme klær og sko. Det kan lindre å bruke fuktighetskrem, kalde omslag/bad eller smertestillende av typen NSAIDS eller kortison. Symptomene forsvinner vanligvis av seg selv etter 1–2 uker. Ta kontakt med din behandlende lege dersom symptomene blir plagsomme.

Såre slimhinner

Cellegiftbehandling kan føre til tørre og såre slimhinner i munn og svelg. Dette kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer, munnhulebetennelse (stomatitt) og sopp (mukositt). Plagene oppstår oftest den første uken etter kur og kan for noen vare gjennom hele behandlingsperioden. God munnhygiene og bruk av fluorskyll kan forebygge disse plagene. Slimhinnene i øynene, nesen og skjeden kan også bli tørre og såre. Dersom du opplever å få såre slimhinner kan vi hjelpe deg med informasjon om hvordan du kan lindre plagene.

Rød urin

Doksorubicin liposomal er rødfarget. Fargestoffet kan gi rødlig urin hos noen. Dette er ufarlig og vil forsvinne i løpet av noen dager.