Kreft i bukhinne

Kreft i bukhinnene (pseudomyxoma peritonei) er en meget sjelden form for svulst, som vanligvis utgår fra blindtarmen. Det karakteristiske ved svulsten er at den produserer mye slim og bare sprer seg på overflaten i bukhinnen. Den vokser sjelden inn i andre organer, blodkar eller lymfekar og sprer seg derfor ikke til lever eller lunger. Det er ofte mye svulstvev rundt blindtarmen og blindtarmsvedhenget hvor svulsten startet.

Svulsten vokser langsomt. Hvis ikke symptomene er for plagsomme har vi derfor flere måneder på oss før behandlingen behøver å starte.

Hvorfor oppstår pseudomyxoma peritonei?

Årsaken er ukjent.

Hva er symptomene på pseudomyxoma peritonei?

Svulsten viser seg oftest ved at magen vokser relativt langsomt og man føler etter hvert at det "sprenger". Symptomer kan komme ved at svulsten presser på andre organer som urinblæren eller magesekken, og man får hyppig vannlating eller mister apetitten. Av og til kan svulsten i blindtarmen føre til akutte "blindtarmlignende symptomer".

Hvordan utredes pseudomyxoma peritonei?

Siden symptomene er vage vil diagnosen ofte være vanskelig. Bildeundersøkelser som ultralyd eller CT (computertomografi) benyttes ofte, men også ved hjelp av disse undersøkelsene kan det være vanskelig å stille diagnosen. Ikke sjelden tror man det er svulst utgått fra eggstokkene. Dette kan ha sammenheng med at svulstvev ofte slår seg ned på eggstokkene og får dem til å se forstørret ut. I mange tilfeller blir diagnosen først stillet ved operasjon.

Diagnosen kreft stilles vanligvis bare sikkert ved mikroskopisk undersøkelse av vev. Selv ved mikroskopi kan det imidlertid være vanskelig å skille pseudomyxom fra "ordinær" slimproduserende kreft utgått fra andre steder i tarmsystemet. Disse svulstene er mer cellerike og har evne til å vokse inn i andre vev og kan derfor ikke behandles på samme måten som pseudomyxom. Siden pseudomyxom er en sjelden svulsttype, må derfor vevsprøvene etterundersøkes ved DNR før vi kan vurdere hvilke type behandling som skal gis. Dette er årsaken til at det kan ta noe tid før du hører fra oss etter at vi har mottatt søknaden din.

Hos en del pasienter stilles diagnosen av gynekologer. Hos mange av disse pasientene vil det være lite svulstvev.

Se egne informasjonsark for nærmere beskrivelse av de ulike undersøkelsene.

Hvordan behandles pseudomyxoma peritonei?

Hovedbehandlingen for denne kreftformen er kirurgi. Avhengig av hvor svulsten sitter og hvor utbredt den er, kan operasjonen ta fra få til 10 timer. Langvarige operasjoner er en stor påkjenning og krever at du har en relativt god allmentilstand.