MR-undersøkelse

Spørsmål om MR-undersøkelse
Foto fra MR-undersøkelse

Magnetisk resonans (MR) er en undersøkelse som gjøres for å få detaljerte bilder av kroppsområder som man ønsker å undersøke. Hensikten er å stille diagnose, kartlegge sykdommens utbredelse eller vurdere effekten av behandlingen.

Teknikken bygger på en kombinasjon av en sterk magnet, radiobølger og databehandling. Røntgenstråler anvendes ikke. MR-undersøkelsen gir mange bilder (snittbilder) tatt etter hverandre gjennom kroppen. MR-undersøkelsen gir også mulighet for tredimensjonal fremstilling av kroppen.

Stort sett hele kroppen kan avbildes med MR. Undersøkelsen gir spesielt god fremstilling av forandringer i muskulatur, bindevev og sentralnervesystemet.

Beskrivelse av undersøkelsen

Før undersøkelsen må metallgjenstander og andre gjenstander som kan påvirkes av magnetfeltet fjernes. En sjekkliste fylles ut før undersøkelsen, slik at røntgenavdelingen vet om pasienten har pacemaker, innopererte hjerteklaffer, er gravid eller annet de må ta hensyn til på grunn av det sterke magnetfeltet.

Før pasienten går inn i MR-rommet får han/hun utdelt en pasientfrakk å ha på. Alt av privattøy, bortsett fra underbukser, må tas av. Verdisaker oppbevares trygt i en sikkerhetsboks.

Under undersøkelsen ligger pasienten på et bord som føres inn i en rørformet maskin. Denne er åpen i begge ender. Mens fotograferingen pågår høres en bankelyd i maskinen, som skyldes at maskinen registrerer signaler som gjør det mulig å lage bildene. Mens bankingen pågår må pasienten å ligge stille. Pasienten får ørepropper som demper bankelyden. Undersøkelsestiden varierer fra 20 minutter til 1,5 time, avhengig av hvilket område som undersøkes og hvor mange bilder som tas.

I noen tilfeller gis MR-kontrastmiddel under undersøkelsen for å fremstille blodårer og organer best mulig. Kontrastmiddelet settes i en blodåre i armen. Bivirkninger av kontrast kan forekomme, men er sjelden.

Skriftlig svar på undersøkelse er klart etter cirka 1 uke. Inneliggende pasienter får vanligvis svar neste dag.