Utskriftsdato (29.2.2024)

Ultralydveiledet vevsprøvetaking av bryst

Vevsprøvetaking med finnål, også kalt finnålsbiopsi eller finnålsaspirasjonscytologi (FNAC), utføres ved palpable lesjoner i brystet og ved uavklarte ultralydfunn. Hvis den utføres palpasjonsveiledet eller ultralydveiledet er metoden både enkel og rask. Prøven vurderes av en cytolog og bekrefter cytologisvar brystkreftdiagnosen, er tilstrekkelig for videre behandlingstiltak dersom det er samsvar mellom cytologisvar, røntgen- og klinisk undersøkelse.

Ultralydveiledet grovnålsbiopsi benyttes i den diagnostiske utredning av uavklarte funn i brystet, enten som en selvstendig metode eller som en supplerende undersøkelse etter utført finnålsbiopsi. Ved de fleste brystdiagnostiske sentre er grovnålsbiopsi foretrukket som diagnostisk metode i forkant av brystkreftkirurgi. Det er indikasjon for grovnålsbiopsi dersom cytologisvaret ikke gir sikker diagnose, eller dersom det ikke er samsvar mellom cytologisvar, billeddiagnostikk og klinikk. Avklare om en lesjon, palpabel eller ikke-palpabel, er godartet eller ondartet. Målet er å avklare om svulsten er godartet eller ondartet.

Ultralydveiledet vevsprøvetaking med finnål

Prøvetaking ved hjelp av finnål er lite smertefull og krever ingen lokalbedøvelse. Den aktuelle lesjonen lokaliseres ved hjelp av ultralyd. Det tas vanligvis 1–2 prøver. Innstikkstedet komprimeres ved blødning etter prøvetakingen. Pasienten kan reise hjem etter undersøkelsen. Svaret på prøven(e) foreligger som regel etter 1 til 3 dager.

Video av ultralydveiledet vevsprøvetaking med finnål

Ultralydveiledet vevsprøvetaking med grovnål

Det er viktig at pasienten ligger stille under undersøkelsen. Forbered henne på at biopsipistolen lager et smell når prøven tas, slik at hun ikke rykker til. Grovnålsbiopsier kan utføres uavhengig av om pasienten blodfortynnende behandlet.

Den aktuelle lesjonen lokaliseres ved hjelp av ultralyd. Brystet desinfiseres. Lokalbedøvelse settes i området. Det gjøres et snitt ved innstikkstedet. Biopsinålen føres inn til lesjonen ultralydveildet. Når pistolen trekkes av skytes nålen 22 (eventuelt 15) mm frem. Vevsbiten blir liggende i en utsparing i nålen. Det tas vanligvis 1 til 3 prøver. Innstikkstedet komprimeres etter prøvetakingen. Pasienter som bruker blodfortynnende medikament observeres inntil ½ time etter inngrepet. Snittet stripses og plastres. 

Pasienten kan reise hjem etter undersøkelsen. Instikkstedet observer for eventuell blødning. Pasienten bør ta det litt med ro og utfører ikke tunge løft/sportslige aktiviteter samme dag.

Pasienten venter til neste dag med å dusje. Ved behov for smertestillende skal paracetamol benyttes (ikke acetylsalisylholdige preparater). Svaret på prøven(e) foreligger som regel etter 4 til 7 dager.

Video av ultralydveiledet vevsprøvetaking med grovnål