Røntgenveiledet vevsprøvetaking av bryst

Røntgenveiledet vevsprøvetaking med grovnål (stereotaksiveiledet biopsi) er aktuelt ved uavklarte mammografiske funn som ikke kan påvises med ultralyd. Dette gjelder spesielt kalklesjoner. Undersøkelsen kan gjøres som en grovnålsbiopsi (pistolteknikk) eller med vakumteknikk.Tidlig stadium av kreft ligner ofte på forkalkninger på mammografibildene, og metoden er derfor viktig som ledd i utredningen av usikkerhet eller mistanke om kalk. Målet er å avklare om mammografifunnet er godartet eller ondartet, og om mulig fastsette en diagnose.

Beskrivelse av røntgenveiledet vevsprøvetaking av fortetning i brystet med grovnål

Pasienten legges til rette i sideleie eller mageleie, eventuelt i sittende stilling og brystet fikseres. Den aktuelle lesjonen lokaliseres ved hjelp av røntgenbilder fra ulike vinkler. Punksjonsutstyret monteres, brystet desinfiseres og lokalbedøvelse settes. Utstyret til vevsprøvetakingen gjøres klar og vevsprøven tas, vanligvis 5 til 6 prøver med litt forskjellig posisjon av nålen. Ved kalklesjon legges prøvematerialet på et stykke røntgenfilm og røntgenfotografes for å se om man har fått ut representative prøver. Etter prøvetakingen komprimeres innstikkstedet. Pasienter som benytter blodfortynnende medikament observeres en halv time etter inngrepet. Dette gjøres også hvis undersøkelsen er gjennomført med vakuumteknikk. Snittet stripses og plastres.

Pasienten kan reise hjem etter undersøkelsen. Hun bør ta det litt med ro, skal ikke utfører tunge løft og sportslige aktiviteter samme dag og venter til neste dag med å dusje. Ved behov for smertestillende skal paracetamol benyttes (ikke acetylsalisylholdige preparater). Svaret på prøven(e) foreligger som regel etter 4 til 7 dager.

Video av stereotaksiveiledet grovnålbiopsi