På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Brystbevarende operasjon

Spørsmål om brystbevarende operasjon

Ved brystbevarende operasjon (BCT – Breast conservative treatment) fjernes de ondartede forandringene i brystet mens brystet bevares. Operasjonen utføres både ved forstadier til brystkreft og ved utviklet brystkreft. Hvorvidt brystbevarende operasjon er egnet avhenger spesielt av størrelsen/omfanget av forandringene, men faktorer som alder, arvelighet, generell helsetilstand og praktiske forhold har også betydning. Kvinnens egen opplevelse av hvor viktig brystet er for henne er også viktig. Det kosmetiske resultatet vil kunne variere, avhengig av svulstvevets størrelse og beliggenhet i brystet.

  Forsiktighet ved bruk av brystbevarende kirurgi anbefales hos:

  • kvinner yngre enn 35 år.
  • kvinner med kjent arvelig disposisjon for brystkreft (BRCA 1 og BRCA 2). Disse har har større risiko for lokalt tlbakefall i brystet og for brystkreft i motsatt bryst.
  • dersom en stor del av svulstvevet består av DCIS er det holdepunkter for at risikoen for tilbakefall er større.

  Beskrivelse av en brystbevarende operasjon

  Før operasjon tegner kirurgen på pasienten i oppreist stilling med tanke på hvor operasjonsnittet skal legges. Pasienten ligger i ryggleie under operasjonen med armen på den siden som skal opereres i en vinkel på 70 til 90 grader ut fra kroppen. Vanligvis fjernes vevet mellom hud og brystmuskelen. Ved hudnær svulst kan det være nødvendig å fjerne huden over svulsten. Inngrepet planlegges medtanke på å oppnå tilstrekkelig svulstfri margin. Såret lukkes med sting under huden og en kompresjonsbandasje legges på såret. Det viktig å sikre god margin til friskt vev. I forbindelse med inngrepet i brystet er det en risiko for at den påfølgende mikroskopiske undersøkelsen viser at marginen rundt forandringen(e) ikke er god nok, og at man derfor må reoperere.

  Etter utført brystbevarende operasjon gis det i tillegg strålebehandling mot det opererte brystet etter 6 til 8 uker. Strålebehandlingen er nødvendig fordi det kan finnes kreftceller igjen i brystet som kan danne nye svulster på et senere tidspunkt.

  Ingrepet gjøres oftest dagkirurgisk og pasienten kommer til kontroll hos kirurgen etter 2 til 3 uker.  Hun følges opp med årlig mammografi i 10 år.

  Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
  Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
  Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil