Brystrekonstruksjon med eget vev (TRAM-teknikk)

Spørsmål om brystrekonstruksjon med eget vev (TRAM)

Rekonstruksjon med eget vev kan gjøres ved å konstruere nytt bryst med vev fra bukpartiet (Transvers Rectus Abdominis Myokutanlapp, TRAM-teknikk). Målet med inngrepet er først og fremst å bedre kvinnens livskvalitet. Det er også viktig å gjenskape kroppssymmetri og anatomisk likevekt.

Flytting av eget vev for å rekonstruere brystet er svært ressurskrevende og forbeholdes et fåtall pasienter. Hos pasienter som har fått strålebehandling kan det være vanskelig å oppnå gode resultater med silikonprotese. Å benytte eget vev er da en velegnet metode. Metoden kan også være aktuell hos unge pasienter, hos pasienter med dårlig kosmetisk resultat etter brystbevarende operasjon eller ved problemer etter tidligere proteserekonstruksjoner. Operasjonsmetoden er og et godt tilbud til de som har motforestillinger mot silikonprotese. En kan eventuelt flytte eget vev i kombinasjon med protese.

Operasjonen gjennomføres ikke ved kroppsmasseindeks (BMI ) over 28 eller ved alvorlig sykdom. Pasienten må være røykfri de siste tre måneder.

Beskrivelse operasjonen

Før operasjonen påtegnes kvinnen i stående og liggende stilling hvor snittene skal legges, og hun får tilpasset lårlange støttestrømper.

Under operasjonen ligger pasienten i ryggleie. Rekonstruksjonen av brystet gjøres ved hjelp av hud og muskulatur fra magen. En del av den ene rette magemuskelen løsnes sammen med hud og fett fra nedre del av magen. Dette skyves under huden opp til brystveggen hvor det formes som et bryst. I etterkant er det nødvendig å forsterke bukveggen med et kunststoffnett. Under operasjonen legges det inn tre dren (plastrør) i sårhulene, to i buken og ett på brystet. Dette for å drenere blod og sårvæske. Operasjonen gir et ovalt arr på brystet og et vertikalt arr på magen. Det legges lett bandasjer over operasjonssnittene.

Etter operasjonen skal det ved sengeleie være bøyning i hofter de første dagene. Kirurgen bestemmer når drenene fjernes, normalt når det er mindre enn 30 ml sårvæske siste døgn. Kvinnen skal ikke bruke brystholder de første tre ukene etter operasjonen.

Hun kan reise hjem fra sykehuset etter circa en uke, og kommer til kontroll etter 2 til 3 uker. Det gjøres avtale om eventuell justering av brystet på motsatt side og rekonstruksjon av brystvorten.

Her kan du se en video av brystrekonstruksjon med eget vev fra buken. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video