På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Pertuzumab (Perjeta®)/traztuzumab (Herceptin®) kur

Trastuzumab og pertuzumab er antistoffer som gis til pasienter med HER2-positiv brystkreft. Når trastuzumab binder til HER2 kan det hindre kreftcellenes vekst og forårsake at kreftcellen dør. Pertuzumab hemmer sammenkoblingen av HER2 med andre HER-proteiner. Pertuzumab og trastuzumab kan gi forbedret effekt når de gis i kombinasjon. Disse medikamentene kan også gis i kombinasjon med cellegift.

Det tas hjerteundersøkelser før start og underveis i behandlingen. Hvor mange behandlinger (kurer) du skal ha vil bli vurdert individuelt.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er ingen forberedelser med mindre du får cellegift i tillegg til denne behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Pertuzumab og trastuzumab gis hver 3. uke. Trastuzumab gis vanligvis som en sprøyte i underhuden og pertuzumab gis intravenøst. Lengden på behandlingen vil avhenge av hvor du er i behandlingsforløpet. Tidlig i behandlingsforløpet vil det være aktuelt å observere at du ikke får bivirkninger etter avsluttet behandling (2-6 timer).

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

De fleste tolererer disse medisinene godt. Det er likevel viktig at du alltid rapporter bivirkninger til helsepersonell underveis i behandlingen. Informer også om andre bivirkninger eller plager du tenker kan ha sammenheng med behandlingen eller sykdommen.

Overfølsomhetsreaksjoner

Både pertuzumab og trastuzumab kan i sjeldne tilfeller gi infusjonsreaksjoner. En eventuell infusjonsreaksjon vil i de fleste tilfeller være forbigående. Symptomer på infusjonsreaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett, kløe, tung pust, trykkfornemmelse i brystet og akutt ryggsmerte.

Hudreaksjoner

Noen kan få acnelignende utslett og hudreaksjoner som kløe og tørr hud. Disse reaksjonene er ofte forbigående og mest uttalt tidlig i behandlingen.

Diaré

Pertuzumab kan av og til gi alvorlig diaré. Ved diaré taper kroppen væske og viktige næringsstoffer. Det er derfor viktig at behandling av diaréen settes raskt i gang. Hvis du opplever vandig diaré i mer enn ett døgn eller har flere løse avføringer daglig i mer enn et par dager, må du kontakte fastlege/lokalsykehus.

Påvirkning av hjertet

Pertuzumab og trastuzumab kan svekke hjertemuskelen. Hjertet vil derfor regelmessig bli undersøkt underveis i behandlingen. Når hjertemuskulaturen er svak kan man utvikle symptomer som kortpustethet ved hvile eller søvn, brystsmerter, hovne ben, armer og en følelse av rask eller uregelmessig hjertebank. Opplever du noen av disse symptomene som her er beskrevet må du kontakte lege umiddelbart.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i lett fysisk aktivitet.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil