På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Palbociklib kur

Palbociklib (Ibrance®) er et medikament i tablettform som gis til pasienter med brystkreft hvor kreften har spredd seg til andre organer i kroppen. Medikamentet gis i kombinasjon med hormonbehandling. Behandlingen varer i sykluser over fire uker. I de tre første ukene tas en tablett hver dag. Den fjerde uken tas ikke palbociclib. Etter fire uker starter syklusen på nytt.

Før hver behandlingssyklus tas blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag. I tillegg anbefales det noen ganger å ta blodprøve på dag 14 i de første to behandlingssyklusene.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er ingen spesielle forberedelser.

Hvordan foregår behandlingen?

Sørg for at du tar palbociklib omtrent på samme tid hver dag, tabletten kan tas med eller uten mat. Unngå samtidig inntak av grapefrukt/-juice da det kan forsterke bivirkningene. Tablettene skal svelges hele med et glass vann, ikke tygges eller knuses. Er tabletten ødelagt, sprukket eller ikke intakt, skal den ikke inntas. Dersom du kaster opp eller glemmer en dose, skal du ikke ta en ekstra dose. Ta din neste foreskrevne dose som planlagt.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Kvalme

Kvalme og uvelhet er sjelden ved denne behandlingen. Du kan eventuelt få kvalmeforebyggende medikamentene.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Palbociclib kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet hvite blodlegemer reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i sykehus. Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (f. eks. hoste, frysninger, diaré, svie ved vannlatning).
  • har feber 38,3°C eller høyere målt en gang eller vedvarende temperatur mellom 38,0°C-38,2°C i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • har nese- og/eller hudblødninger.

Diaré

Hos noen pasienter kan behandling gi forbigående sår og irritert tarmslimhinne, og forårsake diaré. Ved diaré taper kroppen væske og salter. Hvis du opplever vandig diaré i mer enn ett døgn eller har flere løse avføringer daglig i mer enn et par dager, må du kontakte fastlegen/lokalsykehuset.

Tynnere hår

Behandling med palbociklib kan føre til at håret blir tynnere, åpenbart hårtap er sjeldent. NAV dekker eventuelle utgifter til parykk eller hodeplagg hvis det blir nødvendig. Du får rekvisisjon av lege.

Såre slimhinner

Palbociklib kan gi tørre og såre slimhinner i munn og svelg. Såre slimhinner og nedsatt spyttproduksjon kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer og gi grobunn for oppvekst av bakterier og sopp. God munnhygiene kan forebygge problemer. Også slimhinnene i underlivet, nesen og øynene kan bli såre/tørre. Sårhet i øynene kan opptre som tåreflod eller føles som sand i øynene.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett under behandlingen med økt behov for å hvile. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i fysisk aktivitet. Noen opplever endret hukommelse og nedsatt evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste retter dette seg etter endt behandling.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil