På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Abemaciklib (Verzenios®)

Abemaciklib (Verzenios®) er et medikament som kan gis i kombinasjon med hormonbehandling ved brystkreft. Abemaciklib blokkerer effekten av proteiner som kalles syklinavhengig kinase (CDK) 4 og 6. Disse proteinene er unormalt aktive i enkelte kreftceller, og kan bidra til at kreftceller deler seg/svulster vokser. Ved å blokkere virkningen av disse proteinene kan det oppnås forbedret behandlingseffekt i forhold til å benytte hormonbehandling alene.

Hvordan foregår behandlingen?

Tabletten tas morgen og kveld i den styrken legen har forskrevet til deg. Dersom du glemmer en dose eller kaster opp, skal du ikke ta en ekstra dose. Ta din neste foreskrevne dose som planlagt. Du må kontrollere blodprøver i forbindelse med oppstart av behandlingen, hver 2. uke i de to første månedene av behandlingen, hver 4. uke i de neste 2 månedene og deretter etter avtale med legen.

Unngå grapefrukt/grapefruktjuice da det kan forsterke bivirkningene.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne  behandlingen

Mange tolererer behandlingen godt, men noen opplever milde til mer uttalte bivirkninger. Dersom det oppstår bivirkninger kan dette ha betydning for dosen du skal ha. Eventuell  dosereduksjon avgjøres av behandlende lege.

Diaré

Behandlingen kan gi forbigående sår og irritert tarmslimhinne, og forårsake diaré. Du får derfor resept på et middel som motvirker diaré. Dette middelet tas i tråd med bruksanvisningen på resepten dersom diaré oppstår. Ved diaré taper kroppen væske og salter. Hvis du opplever vandig diaré i mer enn ett døgn tross bruk av det diaréhemmende middelet, eller du har flere  løse avføringer daglig i mer enn et par dager, må du kontakte fastlegen/lokalsykehuset.

Kvalme

Noen kan oppleve kvalme og nedsatt matlyst ved denne behandlingen. Dersom du opplever kvalme, kan du få resept på kvalmeforebyggende medikamenter ved å kontakte sykehuset.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Abemaciklib kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet hvite blodlegemer reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav  blodprosent). Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som  raskt må behandles i sykehus. Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • har feber 38,3°C eller høyere målt én gang eller vedvarende temperatur mellom 38,0°C- 38,2°C i mer enn én time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (for eksempel hoste, frysninger, diaré, svie ved vannlatning).
  • har nese- og/eller hudblødninger.

Tungpust

Hos noen pasienter kan behandlingen gi økt tungpust og hoste. Dette kan være tegn på infeksjon eller betennelsesreaksjon i lungene. Dersom du har økende tungpust eller hoste, må du raskt kontakte fastlegen eller følge den avtale som behandlende lege foreslår.

Hudsymptomer

Behandlingen kan gi utslett, rødme og kløe på huden. Legen kan skrive ut en salve dersom huden blir irritert, og du kan få kløedempende tabletter ved hudkløe.

Tynnere hår

Behandlingen kan føre til at håret blir tynnere, åpenbart hårtap er sjeldent. NAV dekker eventuelle utgifter til parykk eller hodeplagg hvis det blir nødvendig. Du kan få rekvisisjon av lege.

Blodverdier

Hos noen pasienter kan behandlingen påvirke blodverdier som for eksempel leverprøver. Du må derfor kontrollere blodprøver i forbindelse med oppstart av behandlingen, hver 2. uke i de to første månedene av behandlingen, hver 4. uke i de neste 2 månedene og deretter etter avtale med legen.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett under behandlingen med økt behov for å hvile. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Noen opplever endret hukommelse og nedsatt evne til å konsentrere seg.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil