Utskriftsdato (5.3.2024)

Kirurgisk behandling ved bløtvevssarkom i buk og bekken

Standard behandling for pasienter med lokaliserte sarkomer i buken er kirurgisk fjerning av svulsten med tumorfrie marginer. Det vil si at svulsten fjernes med tilstrekkelig avstand til friskt vev. Dette gjelder bløtvevssarkomer både på bakre og fremre bukvegg, i bukhulen og gynekologiske sarkomer.

Denne standardbehandlingen ved første inngrep, er en forutsetning for å helbrede sykdommen. Betingelsen er at svulsten fjernes uten søl til omkringliggende vev og bukhule.

God  planlegging før operasjon er viktig. Svulstens størrelse, vekstmønster, og nær beliggenhet til livsviktige organer og strukturer, gjør ofte kirurgisk fjerning av svulsten til et komplisert inngrep. Alle bildediagnostiske undersøkelser må vurderes nøye for å planlegge omfanget av inngrepet. Siden fullstendig kirurgisk fjerning er målet, må tilstrekkelige marginer rundt svulsten bestemmes. Om det er sammenklemming av vevet rundt svulsten eller direkte svulstinnvekst i strukturer kan ikke alltid ses ved bildediagnostikk.

For å nå målet om en fullstendig fjerning av svulsten, er det ofte nødvendig fjerne organer rundt svulsten i ett stykke (en-bloc), for eksempel nyre, tarm, milt med mere. Dette gjelder spesielt for bløtvevssarkomer på bakre bukvegg, men det samme gjelder også for sarkomer med andre lokalisasjoner i buk- og bekkenregionen.