Imatinib

Imatinib (Glivec®) blir gitt til pasienter med GIST-svulster.

Kirurgi er den vanligste form for behandling ved ondartet gastrointestinal stromal tumor (GIST). Vanlig cellegiftbehandling har vist svært liten effekt ved denne krefttypen.

Kliniske studier utført i USA og andre land i Europa har vist at imatinib har effekt hos cirka 60 % av pasientene med GIST. Den mulige nytten av behandlingen består i at svulsten avtar i størrelse, utviklingen av kreftsykdommen kan stanse opp eller stabiliseres. Medikamentet binder seg til et molekyl (c-kit) i kreftcellen og dermed hemmes veksten.

Det er viktig å presisere at man på forhånd ikke vet om imatinib vil være til nytte.

Imatinib er registrert i Norge og forskrives av legen på blå resept.

Behandlingen

Imatinib finnes i tabletter som skal svelges sammen med et stort glass vann (2.5 dl). Imatinib kan virke irriterende på slimhinnene i mage- og tarmkanalen og må tas i sittende eller stående stilling. Hver tablett er på 100 mg eller 400 mg. Tabletten(e) tas hver morgen sammen med frokost eller hver kveld sammen med kveldsmat. Unngå grapefruktjuice.

Det kan bli aktuelt å øke dosen, men det må alltid skje i samarbeid med lege.

Bivirkninger av behandlingen

Den mest vanlige rapporterte bivirkningen av imatinib har vært kvalme som ses hos cirka 40% av pasientene. Kvalmen er vanligvis forbigående og av mild karakter. Øvrige bivirkninger som er rapportert er ledd- og muskelsmerter, hevelser rundt øynene, hodepine, væskeansamling i kroppen (ødem), vektøkning og redusert antall hvite blodlegemer og/eller blodplater. Imatinib kan påvirke leverfunksjonen og virke irriterende på slimhinnen i mage- og tarmkanalen. Ved oppkast av blod eller ved mørk avføring, må det umiddelbart gis beskjed til behandlende lege. Gravide eller ammende mødre skal ikke bruke medikamentet. Sikker prevensjon skal brukes under hele behandlingsperioden og i 3 måneder etter at man har sluttet med kapslene. 

Imatinib er et relativt nytt medikament, og alle bivirkninger er trolig ikke kjent enda. I en studie hvor rotter fikk imatinib i 2 år ble det vist at medikamentet forårsaket svulster i nyre, urinblære og ytre kjønnsorganer. En gjennomgang av data fra tusenvis av pasienter behandlet med imatinib har ikke vist en økt utvikling av slike svulster sammenlignet med normalbefolkningen. I sjeldne tilfeller har imatinib medført hjertesvikt.

Bruk av andre legemidler

Det må vises forsiktighet ved bruk av preparater som inneholder paracetamol (for eksempel Paracet®, Panodil®, Pinex® og Paralgin forte®) så lenge en bruker imatinib. Dette skyldes at imatinib og paracetamol omdannes av de samme enzymene i leveren. Konferer alltid med behandlende lege om bruk av andre medisiner. Ved bruk av Warfarin (Marevan®) eller legemidler mot epilepsi, må det ta ekstra blodprøver for å kontrollere at den blodfortynnende effekten og mengden av legemidlet i blodet forblir den samme. Ikke ta Globoid®, Dispril® eller Albyl-E® uten å konferere med legen. Det er viktig å fortelle lege hvilke legemidler en til enhver tid bruker eller ønske å bruke. Det gjelder også legemidler som fås kjøpt uten resept, kosttilskudd og naturmedisiner.

Ved spørsmål om behandlingen hjemme, ta kontakt med med behandlende leger.