Utbredelse ved bløtvevssarkom i buk og bekken

Primært bløtvevsarkom i buk eller bekken inndeles etter svulstens lokalisasjon og vevstype (histologi).

Spredningsveier

Bløtvevssarkomer i buk og bekken sper seg primært lokalt til bukhulen.

En spesiell form for spredning er gjennom bukhinnen. Dette ses spesielt ved bløtvevsarkomer i bukhulen og gynekologiske bløtvevssarkomer. Spredning gjennom bukhinnen utgjør en risiko for tilbakefall eller spredning i hele bukregionen. Det er oftest et resultat av fremskreden sykdom, men kan også være forårsaket av det kirurgiske inngrepet.

Bløtvevssarkom kan også spre seg via blodbanen. Organer som rammes er hovedsaklig lever og lunger. Bløtvevssarkomer i mage og bekken sprer seg i liten grad til annet bløtvev som muskler, underhudsfett eller skjelett.

I motsetning til karsinomer, sprer sarkomer seg sjelden til lymfeknuter.