Utskriftsdato (5.3.2024)

Årsaker til bløtvevssarkom i buk og bekken

I de fleste tilfellene er årsaken ukjent. Flere risikofaktorer øker sannsynligheten for å utvikle bløtvevssarkom.

Risikofaktorer

Radioaktiv stråling

Utvendig strålebehandling er den mest kjente risikofaktoren. Pasienter som strålebehandles på grunn av kreft i bryst, livmorhals, eggstokk, testikler, netthinne eller lymfesystemet har høyere sannsynlighet for å utvikle bløtvevssarkom. Risikoen synes å være relatert til stråledose.

Kjemikalier

En annen risikofaktor for å utvikle bløtvevsarkomer er påvirkning av enkelte kjemikalier på arbeidsplassen, herunder vinylklorid, arsen, ugressmiddel som fenoksysyrer og treimpregneringsmidler som inneholder klorfenoler.

Arv

Arvelig disposisjon for utvikling av bløtvevssarkom har vært vist for enkelte sjeldne tilstander som: