Utskriftsdato (23.5.2024)

Ultralydveiledet vevsprøve av bløtvevssarkom

Celle- og/eller vevsprøvetaking, veiledet ved ultralyd, er den mest presise og skånsomme måten å få representative prøver på ved mistanke om bløtvevssarkom. Teknikken har høy nøyaktighet når det gjelder å stille ondartet diagnose.

Hensikten med undersøkelsen er å skaffe til veie representativt materiale av svulsten slik at diagnosen kan stilles. Komplikasjoner etter inngrepet forekommer sjelden. Lett irritasjon ved innstikkstedet kan forekomme. Celle- og vevsprøve kan en sjelden gang gi noe blødning i vevet omkring.

Beskrivelse av ultralydveiledet celleprøvetaking av bløtvevsarkom (cytologisk vevsprøve)

Nålen stikkes inn i svulsten og beveges ut og inn i det samme planet, for å frigjøre cellemateriale. Antall innstikk avhenger av svulsttype. Prøvene analyseres og prøvesvar foreligger som regel etter 2 til 3 dager,

Beskrivelse av ultralydveiledet vevsprøvetaking av bløtvevsarkom (histologisk vevsprøve)

I forkant av undersøkelsen planlegges det nøye hvor man skal stikke, slik at kanalen hvor vevsprøven er tatt kan fjernes ved en eventuell kirurgisk fjerning av svulsten. Pasienten ligger slik at man får god tilgang til svulsten.

Hudområdet vaskes og prosedyren utføres med steril teknikk. Lokalbedøvelse settes inntil, og noen ganger inn i svulsten det skal tas prøve av. Etter å ha satt lokalbedøvelse ultralydveiledet i det aktuelle området, lages et lite snitt i huden for å kunne føre inn den tykkere nålen. Når nålespissen er i riktig posisjon utløses en skytemekanisme og prøven tas automatisk. Huden ved innstikkstedet tatoveres slik at vevsprøvekanalen kan fjernes med svulsten dersom det foreligger et sarkom. Innstikksstedet dekkes til. 

Prøvene analyseres og prøvesvar kommer først 1 til 2 uker etter undersøkelsen, avhengig av svulsttype.