Utskriftsdato (23.5.2024)

Kirurgisk behandling ved bløtvevssarkom i arm, ben og overkropp

God planlegging før operasjon er viktig og detaljer rundt inngrepet bør være tilrettelagt før man begynner å operere. Kirurgen må bestemme hvilke vevsstrukturer som må fjernes for å få god nok avstand til friskt vev. Dette baseres på bildediagnostiske funn og histologi. Man må ofte balansere mellom en marginal margin med bevaring av viktig struktur, for eksempel en stor nerve, og en vid margin som inkluderer fjerning av nerven. Grad av ondartethet og mulighet for tilleggsbehandling må også være med i vurderingen.

Ved å bruke moderne undersøkelsesmetoder og avanserte kirurgiske teknikker kan en i dag fjerne svulsten og likevel i cirka 90 % av tilfellene bevare arm eller ben.

Kirurgiske marginer 

Risikoen for lokalt tilbakefall er forbundet med hvor mye vev som tas med rundt tumor.

Vid eksisjon av svulsten omfatter normalt flere centimeter med friskt vev i alle retninger

Ved marginal eksisjon er hele svulsten fjernet men med en margin som ikke tilfredstiller kravene til vid eksisjon. Det er ved marginal eksisjon liten avstand mellom svulst og friskt vev.

Ved intralesjonell eksisjon fjernes svulsten uten fri margin til omliggende friskt vev.

Ved lokalt tilbakefall

Dersom pasienten får tilbakefall i området der svulsten er fjernet, skal man først og fremst vurdere ny kirurgi. Har pasienten fått strålebehandling som del av den primære behandlingen kan vevet være skadet. I slike tilfeller er sårkomplikasjonene større og amputasjoner forekommer oftere.

Ved spredning på diagnosetidspunktet

Modersvulsten behandles vanligvis på samme måte som sykdom uten spredning. Dersom spredningssvulstene til lungene er begrenset i antall, kan de fjernes ved kirurgi med helbredende målsetning. Ofte gis også cellegiftbehandling. Spredningsvulster til andre organer kan også fjernes kirurgisk, men nytten må vurderes nøye.

Svulster som ikke lar seg operere

Årsaker til at svulsten ikke lar seg operere kan være beliggenhet, alvorlig sykdom eller høy alder. I slike tilfeller kan man behandle med lindrende strålebehandling. I noen tilfeller kan strålebehandling eller ILP-behandling gjøre operasjon mulig.

Rekonstruksjoner etter at svulsten er fjernet

Rekonstruksjon er gjenoppbygging av organ eller vev. Ved enkelte tilfeller er det nødvendig med rekonstruksjon.

  • Ved rekonstruksjon av hud er den enkleste metoden transplantasjon av delhud. Man tar halve hudens tykkelse på låret og flytter den til operasjonsskaden. Stilkede vevslapper med intakt sirkulasjon er også anvendt. En sjelden gang er det nødvendig å bruke en vevslapp med egne blodårer, som kan flyttes til en operasjonsskade, og blodårene til lappen kan skjøtes inn på eksisterende blodårer.
  • Rekonstruksjon av blodårer gjøres dersom det er nødvendig å fjerne viktige blodårer. Man kan erstatte årer med kunststoffproteser eller med egne vener.
  • Rekonstruksjon av sener og muskler gjøres dersom det er nødvendig å fjerne viktige sener/muskler. Man kan få deler av funksjonen tilbake ved hjelp av muskel/seneforflytning.
  • Ved fjerning av deler av skjelettet kan det erstattes med eget ben (autograft) tatt fra et annet sted på kroppen. Man kan også bruke skjelettdeler fra benbank (allograft). Hovedmetoden er imidlertid metallproteser.