Utbredelse av bløtvevssarkom i arm, ben og trunkus

Det anbefales at man klassifiserer bløtvevssarkom i arm, ben og trunkus etter WHOs (Verdens helseorganisajon) retningslinjer. Klassifiseringen er i stadig utvikling på bakgrunn av nye metoder for å stille diagnose.

Hvor ondartet svulsten vurderes å være bestemmes ved histologisk undersøkelse. Vanligst er en firedelt skala:

  • grad I og II er lavgradig maligne (mindre aggressive) og utgjør cirka 30 % av alle svulster
  • grad III og IV er høygradig maligne (aggressive) og utgjør cirka 70 % av alle svulster

Det blir nå vanligere å bruke en 3-delt skala (French), grad 1 er den minst aggressive.

Spredningsveier

De mindre aggressive bløtvevssarkomene har liten tilbøyelighet til å spre seg, og har lav hyppighet av lokalt tilbakefall. 

Enkelte aggressive bløtvevssarkomer har en høy tendens til både spredning og lokalt tilbakefall.

Bløtvevssarkomer sprer seg vanligst via blodbanen og som oftest til lungene. Enkelte typer, spesielt rhabdomyosarkom og synovialt sarkom har også en tendens til spredning til lymfeknutene i området omkring svulsten.