På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

CT-veiledet vevsprøvetaking ved mistanke om bensarkom

CT-veiledet vevsprøvetaking er en presis, skånsom og nøyaktg metode for å få representative prøver ved mistanke om bensarkom. Ved CT-veiledet vevsprøvetaking er en cytolog tilstede for umiddelbart å bedømme prøvematerialets kvalitet.

Beskrivelse av CT-veiledet vevsprøve

I forkant av CT-veiledet vevsprøvetaking planlegges det nøye hvor man skal stikke, slik at kanalen hvor vevsprøven tas kan fjernes ved eventuell senere kirurgisk fjerning av svulsten. Det gis ofte antibiotika for å forebygge infeksjon.

Inngrepet gjennomføres med lokalbedøvelse. Dyp sedasjon vurderes i enkelte tilfeller. Når innstikkstedet er markert med penn settes bedøvelse og vevsprøve kan tas. Etter vevsprøvetakingen tatoveres innstikkstedet og huden lukkes med sting eller steristrips.

CT-veiledet vevsprøve medfører minimal risiko for komplikasjoner. Får pasienten blodfortynnende medikamenter, eller ved lav konsentrasjon av trombocytter, observeres det for lokal blødning. Det legges eventuell komprimerende bandasje. Bandasjen skal holdes ren og tørr i 4 til 5 dager.  Det anbefales å bruke dusjbandasje. Strips eller sting fjernes etter 7 til 14 dager. Sitter svulsten i vekstbærende knokler hvor man borer igjennom hele benet kan dette svekke benet og føre til økt fare for brudd. Eventuelle restriksjoner vurderes utfra hvert enkelt tilfelle. 

 

 • Fullkvalitets CT-scan tas av det aktuelle området.
 • Biopsitilgang er på forhånd diskutert med kirurger. Biopsikanalen må kunne fjernes med tumor dersom lesjonen er et sarkom.
 • En nål plasseres som hudmarkør over innstiksstedet.
 • Det tas en lavdose CT-gjennomlysning av området for å kontrollere at plasseringen er korrekt.
 • Innstikksstedet markeres med penn.
 • Det settes lokalanestesi i periost, og langs biopsikanalen. Det tas en ny gjennomlysning for å kontrollere at nålen har riktig retning. Resten av anestesien settes og nålen trekkes ut.
 • Det lages et lite snitt med skalpellen før biopsien, for å unngå å traumatisere huden unødig - da gror såret penere.
 • Biopsinålen settes i snittet og bankes fast i benet.
 • Området gjennomlyses igjen for å kontrollere at nålen har riktig posisjon og retning.
 • Nålen bankes videre inn til fremre kant av lesjonen og mandrengen trekkes ut. Nålen bankes igjennom lesjonen, under jevnlige kontroller med gjennomlysning.
 • Når nålen er igjennom vris den rundt slik at ikke prøvematerialet faller ut når nålen trekkes ut.
 • Biopsien legges først på et objektglass og det lages et cytologisk imprint.
 • Biopsien legges på ringer eller formalin for histopatologisk undersøkelse.
 • Det cytologiske materialet farges og undersøkes umiddelbart, og cytolog avgjør hvor mange flere biopsier som skal tas.
 • Huden ved innstikkstedet tatoveres.
 • Innstikksstedet lukkes med sutur eller steristrips
Les mer om prosedyren

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil