Utskriftsdato (23.5.2024)

Oppfølging ved bensarkom

Kontrollene utføres som regel ved sarkomsenteret som ga behandlingen. I enkelte tilfeller (alder, geografisk avstand, bevegelighet) vil kontrollene helt eller delvis kunne overføres til pasientens lokalsykehus.

For barn og ungdom som har gjennomgått sarkombehandling er det viktig med god informasjon og kontakt med skole og nærmiljø. Sarkomsenteret, som har gitt behandlingen, vil kunne være behjelpelig med dette.

Hensikten med kontrollene etter sarkombehandling er å oppdage tilbakefall av sykdommen og følge med på eventuelle ettervirkninger av behandlingen.

Antall kontroller avgjøres av behandlingsteamet og er avhengig av sykdommens risiko for tilbakefall og omfanget av behandlingen som er gitt. Det er vanlig at bensarkomer følges opp i 10 år med hyppigere kontroller i starten.

Undersøkelser som normalt gjøres på alle kontroller av pasienter med bensarkom:

  • klinisk undersøkelse, spesielt av området hvor hovedsvulsten var lokalisert
  • røntgen av lunger, eventuelt røntgen av området hvor hovedsvulsten var lokalisert

Undersøkelser som i tillegg normalt gjøres på pasienter med bensarkom som har fått cellegift og/eller strålebehandling:

  • blodprøver inkludert elektrolytter, lever og nyrefunksjon
  • CT ved usikre funn eller funn som mistenker spredning på røntgen av lungene

Fruktbarhetsproblemer

Fruktbarhetsproblemer kan være en konsekvens av cellegift- og strålebehandling. Noen pasienter kan bli foreldre på normalt vis.

Assistert befruktning kan være aktuelt for de som har nedfrosset sæd. Foreløpig er nedfrysning av egg hos kvinner kun på utprøvningsstadiet i Norge, og tilbys ikke rutinemessig.